1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Spotkanie formacyjne, maj 2018 Relacja

W domu generalnym Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce w sobotę, 12 maja 2018 r., odbyło się doroczne spotkanie formacyjne Członków Wspólnoty Modlitwy Sercem Ogarnąć Serce SOS „Odmawiajcie różaniec”. Wspólnota, nawiązując do objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, modli się o trzeźwość naszych rodzin, naszej Ojczyzny, za wszystkich, którzy trudzą się na tym polu oraz za ludzi uzależnionych i ich rodzin. W tym dniu przybyło do Mariówki ok. 120 osób z różnych stron Polski, aby wspólnie się modlić i ubogacić swoją wiarą.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00. Po serdecznych powitaniach, zaproszony gość, p. Rafał Porzeziński, dziennikarz a równocześnie od kilku lat terapeuta uzależnień, dał przejmujące świadectwo działania Boga w jego życiu. Od godz. 11.15 do 12.00 był czas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i czas spowiedzi. Ks. dr Kazimierz Kurek – kapelan z „Promienia”, ks. dr Kazimierz Spólny – kapelan z domu generalnego, ks. Stanisław Kwiatkowski – proboszcz Smogorzowa i o. Piotr Owczarz – magister nowicjatu kapucynów z Nowego Miasta służyli w konfesjonałach, jednając ludzi z Bogiem. Na godz. 12.00 przybył jeszcze ks. Przemysław Wójcik – wikariusz z parafii farnej w Radomiu, aby przewodniczyć Eucharystii i wygłosić na niej homilię.

Po wspólnym obiedzie w refektarzu zakonnym był czas na zaopatrzenie się w różne materiały, które przywiózł p. Rafał: filmy, płyty, książki a także na rozmowy, spacer po mariowskim ogrodzie i zwiedzanie ośrodka „Promień”. O 14.30 był dalszy ciąg wystąpienia p. Rafał Porzezińskiego a pod koniec projekcja filmu, którego jest on współproducentem: „Tajemnica tajemnic”.

Myślę, że przeżycia związane z tym spotkaniem można wyrazić słowami jednej z pieśni wielkanocnych: „nadszedł mocniejszy zbrojnego mocarza i wziął łup jego”.

Czasem wydaje się, że łupy, jakie zdobywa alkoholizm, narkomania, hazard i inne uzależnienia są bardzo wielkie i nie do odzyskania. A jednak świadectwa osób wyrwanych z niewoli nałogów wskazują, że jest Ktoś mocniejszy od uzależnień i On może wyrwać łupy, czyli ludzi zniewolonych, z rąk tak silnego i uzbrojonego mocarza, jakim jest nałóg.

P. Rafał Porzeziński, zniewolony przez wiele lat hazardem, z dna swojej rozpaczy wołał do Pana i On odpowiedział, dosłownie, głosem wyraźnym, przejmującym, pełnym mocy, ale i pełnym ojcowskiej miłości. Od tej odpowiedzi Boga rozpoczął się proces wyzwalania się z nałogu i nawiązywania głębokiej, pełnej wiary i miłości relacji z Bogiem, kochającym Ojcem.

Spośród kilku wątków swojej drogi do Boga i z Bogiem p. Rafał rozwinął wątek Eucharystii. Dla Wspólnoty było to szczególnie ważne, gdyż niespełna miesiąc wcześniej odbyły się także w Mariówce trzydniowe rekolekcje, których głównym tematem była Eucharystia. Prowadził je o. Adam Hrabia, karmelita bosy z Piotrkowic, a uczestniczyło w nich 18 Członków Wspólnoty.

P. Rafał, z właściwą ewangelizatorom mocą, podkreślił żywą obecność Chrystusa w Eucharystii i Jego wielką miłość aż do tego stopnia, że pozwala się połamać, zmiażdżyć, zjeść. Wskazał też, że Jezus jest tak długo w nas, w naszych sercach, jak długo jesteśmy w przyjaźni z Nim. Tylko grzech śmiertelny może wyrzucić Go z naszych serc. Zaapelował do wszystkich, aby mając tak łatwy dostęp do sakramentu pokuty, nie trwali w stanie, który oddziela ich od Boga i nie pozwala się Nim karmić. Podkreślał, aby nie być zbyt długo głodnym Eucharystii, gdyż ten głód dzięki Bożej miłości i hojności jesteśmy w stanie zawsze zaspokoić. Tylko od nas zależy, czy chcemy karmić się Bogiem.

Ostatni akord spotkania, jakim był film, ukierunkował nas na duchowość maryjną. Pokazał, jak dzieje naszego narodu, zwłaszcza te najnowsze, mocno są związane z zawierzeniem jego losów Matce Bożej przez Sługę Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i przez św. Jana Pawła II. Ten wątek maryjny stał się impulsem do przyszłorocznych planów, aby i rekolekcje i majowe spotkanie w 2019 roku przeżyć w duchu związania swego życia z Maryją, zawierzenia się Jej. Niech zatem Niepokalana, czczona tak radośnie w maju, uprasza wszystkim błogosławieństwo na owocowanie tegorocznych spotkań i otwiera serca na to, co Bóg zaplanował na przyszłość.

s. Ewa Stolarek

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl