1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nowości Wspólnoty SOS - wiosna 2019

W maju Rekolekcje - zapraszamy

Rekolekcje odbędą się od 2 maja (czwartek po południu) do 5 maja (niedziela do obiadu) 2019 roku. Poprowadzi je o. Adam Hrabia – karmelita bosy z Piotrkowic, odpowiedzialny za Dom Modlitwy przy klasztorze Ojców Karmelitów w Piotrkowicach. Ojciec Adam prowadził też rekolekcje dla Wspólnoty SOS w 2018 r.

Temat rekolekcji brzmi: „W szkole Maryi z Nazaretu”. Nasz Założyciel, bł. Honorat Koźmiński, powtarzał siostrom, że naszym lustrem ma być Maryja, mamy patrzeć na Nią i szukać w sobie do Niej podobieństwa, a jeśli go nie widzimy, to mamy uczyć się od Niej postaw, cnót i mamy się do Niej upodabniać.Ważnymi cnotami Maryi są: święta prostota, skromność, pobożność, cicha praca, apostolstwo przykładu. W Ewangeliach widzimy też Maryję odznaczająca się czystością, roztropnością, pokorą, wiarą, posłuszeństwem, ubóstwem, cierpliwością, miłosierdziem, współodczuwaniem.

Poczujmy się wszyscy zaproszeni do szkoły Maryi z Nazaretu.

W czasie rekolekcji będzie codziennie Msza św., wspólna modlitwa, konferencje, możliwość spowiedzi, codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, czas na dzielenie się, rozmowy indywidualne z o. Adamem, z s. Ewą, wartościowy film i inne ważne i potrzebne spotkania.

Bardzo proszę wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w rekolekcjach o zgłoszenie do mnie (s. Ewy Stolarek) do 15 kwietnia 2019 r. Mój tel – 666 560 966.

Uwaga: od 23 marca do 31 marca będę na swoich rekolekcjach i nie będę mieć dostępu do telefonu.

Mariówka, Wielkanoc, 2019 r.

Kochani Członkowie

Wspólnoty Modlitwy

SOS „Odmawiajcie Różaniec”

Chrystus zmartwychwstały ukazał św. Tomaszowi swoje rany, aby umocnić jego i naszą wiarę. W ranach Chrystusa jest nasze zdrowie, jest nasze życie. Do chwały zmartwychwstania idzie się przez mękę, krzyż i śmierć. Taka też jest nasza droga życia. Wiedzie przez trudy, cierpienia, ale jeśli idziemy razem ze Zmartwychwstałym Chrystusem kresem będzie radość, zwycięstwo, pokój, miłość, niebo.

Kochani, dziękujemy Wam za wierne kroczenie za Chrystusem i razem z Nim, za towarzyszenie modlitwą tym, którzy borykają się ze swoimi i swoich bliskich słabościami, uzależnieniami, cierpieniami. Ta droga czasem wydaje się zbyt trudna, czasem może nawet beznadziejna. Jednak z Chrystusem nie ma beznadziei. On zwycięża nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone.

Niech kontemplacja Jego ran umacnia naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, mocy nad słabością. Niech z naszych ust, jak z ust św. Tomasza, płynie zawsze pełne miłości i wiary wyznanie: „Pan mój i Bóg mój”. I niech On hojnie wszystkim błogosławi.

Z gorącą modlitwą za Was i wszystkich Wam bliskich.

m. Mirosława Grunt

                                         Przełożona Generalna

s. Ewa Stolarek

animatorka Wspólnoty SOS

Coroczne spotkanie formacyjne – ZAPROSZENIE

Miło mi zaprosić wszystkich Członków Wspólnoty SOS na tegoroczne spotkanie formacyjne, które odbędzie się w naszym Domu Generalnym w Mariówce w sobotę 18 maja 2019 roku.

Jak w poprzednich latach, tak i teraz, uprzejmie proszę o wcześniejsze zgłoszenie swojej obecności, w terminie do końca kwietnia 2019 r., dzwoniąc do mnie (s. Ewy Stolarek) bezpośrednio na numer komórki 666 560 966 lub na numer stacjonarny naszego domu w Mariówce 48 675 17 28.

Uwaga: od 23 marca do 31 marca będę na swoich rekolekcjach i nie będę mieć dostępu do telefonu.

Program spotkanie będzie następujący:

10.00 – powitanie przybyłych Członków

10.15 – konferencja – prof. dr hab. Krzysztof Wojcieszek

11.15 – adoracja Najświętszego Sakramentu

- możliwość spowiedzi

12.00 – Eucharystia – przewodniczy o. Piotr Owczarz - magister nowicjatu braci kapucynów w Nowym Mieście

13.00 – obiad

- czas na swobodne rozmowy

14.30 – konferencja – prof. dr hab. Krzysztof Wojcieszek

15.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Tajemnica różańca

16.30 - zakończenie spotkania.

Gdyby ktoś chciał przyjechać z daleka i trudno byłoby dojechać w sobotę, lub wrócić do domu w sobotę, jest możliwość zamówienia sobie wcześniej noclegu. Bardzo proszę o przemyślenie i zaplanowanie sobie dojazdu, aby wziąć pod uwagę też tę możliwość. Z radością oczekuję na zgłoszenia i na przybycie. Zachęcam do zapraszania i przywiezienia ze sobą nowych osób. Udział w takim spotkaniu może być dla kogoś owocne i potrzebne duchowo. Jednak o każdej osobie proszę wcześniej poinformować.

Krótko o prowadzącym spotkanie

Profesor dr hab. Krzysztof Wojcieszek. Biolog molekularny, filozof, pedagog.

Autor (lub współautor) szeroko stosowanych programów profilaktycznych: ”Noe”, „Przygotowanie do profilaktyki domowej”, „Sonda 21”, „Debata”, „Korekta”, „Szlaban”, „Sprzedawcy”, „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, „ARS czyli jak dbać o miłość”, „Dżungla (Nasze dzieci w dżungli życia)” i innych.

Autor wielu publikacji, zwłaszcza: „Program Profilaktyczny Noe”, „Czy to twój problem?”, ”Wygrać życie”, „Na początku była rozpacz”, „Człowiek spotyka alkohol”, „Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych”, „Nasze dzieci w „dżungli życia”. Jak pomóc im przetrwać?”.

Członek/konsultant Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Ekspert PARPA w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych młodzieży.

Pełnione funkcje (w różnym czasie): Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Profilaktyki i Problemów Alkoholowych, Kierownik Działu Profilaktyki PARPA, dyrektor Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy MEN, p.o. Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, kierownik Profesjonalnej Szkoły Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej przy Fundacji Etoh, redaktor miesięcznika „Remedium”, redaktor naczelny miesięcznika „Świat Problemów”, ekspert wielu instytucji (Rzecznik Praw Dziecka, MON, MEN, MSWiA, komisje Sejmu i Senatu) i organizacji pozarządowych (Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Abstynenckich, KWC, Stowarzyszenia Noe). Współzałożyciel, członek i były prezes Europejskiego Towarzystwa Badań nad Profilaktyką (EUSPR). Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Wykładowca: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Szkoła Jańskiego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie i inne. Wykładowca Pedagogium.

Ojciec trzech córek.

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl