1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Jubileusz posługi naszego Zgromadzenia w Kolegium Amerykańskim w Rzymie w „Casa Santa Maria”

RZYM (ITALIA) - Idea obchodzenia jubileuszy sięga Starego Testamentu. Z pewnością w tę biblijną tradycję wpisał się jubileusz posługi naszego Zgromadzenia w Kolegium Amerykańskim w Rzymie. Na te piękne karty historii, na przestrzeni 50 lat, złożyła się obecność i posługa 52 służek.

 

Najważniejszym momentem naszego dziękczynienia Bogu Najwyższemu, była uroczysta Eucharystia sprawowana w kościele kolegium pw. „Matki Bożej Pokornej” dnia 17 października 2021 roku. Głównym celebransem był Dyrektor „Casa Santa Maria” Ojciec - James Conn SJ, który też wygłosił homilię. Najświętszą Ofiarę koncelebrowali także księża obecnie zamieszkujący „Casa Santa Maria” oraz zaproszeni Księża Goście – Przyjaciele i Dobrodzieje naszej wspólnoty, a wśród nich: ks. Prałat Sławomir Nasiorowski – z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, ks. Infułat Robert Gołębiowski - sędzia Trybunału Roty Rzymskiej oraz Ojciec dr Robert Leżohupski OFMConv - pracujący w Penitencjarii Apostolskiej.Wraz z naszą wspólnotą domową w uroczystościach wzięła udział Przełożona Generalna Matka Mirosława Grunt oraz Radna i Sekretarka Generalna s. Teresa Szymczyk. W Liturgię Słowa, włączyły się siostry (I czytanie - s. Lilla Gajda; psalm - s. Maria Lesiak) oraz księża studenci (II czytanie - ks. Alexsander Riviera; Ewangelia - diakon Andrzej Kwiatkowski). Natomiast dary ofiarne, a wśród nich ornat - ofiarowany przez Przełożona Generalną, złożyły: m. Mirosława Grunt, s. Teresa Szymczyk i s. Dorota Warchoł. Na zakończenie Mszy Świętej, zaśpiewałyśmy hymn naszego Zgromadzenia, z ufnością na kolejne lata posługi służek w „Casa Santa Maria”.

       Po uroczystej Eucharystii, kontynuowałyśmy jubileuszowe świętowanie z całą społecznością „Casa Santa Maria” i zaproszonymi gośćmi. Podczas obiadu, który odbył się w refektarzu księży, m. Mirosława Grunt wyraziła wdzięczność wszystkim zebranym za przygotowanie uroczystości jubileuszowych i życzliwą współpracę ze Zgromadzeniem na przestrzeni lat. Następnie, swoje podziękowanie złożył Rektor PNAC – Rev. Peter C. Harman.Składając je na ręce Przełożonej Generalnej, dziękował w nim za wytrwałą posługę sióstr, codzienną modlitwę oraz świadectwo życia. Słowa wdzięczności skierowali także kapłani, aktualnie zamieszkujący Kolegium.

s. Agnieszka Szczęsna

Zapowiedzi wydarzeń

This category don't have any products

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl