1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Przedszkole w Pułtusku


Przedszkole w PułtuskuPrzedszkole w Pułtusku swoimi początkami sięga odległych czasów, ponieważ zostało założone w 1929 r. jako placówka parafialna, w której pracowały siostry. Od 1933 r. Zgromadzenie prowadziło je samodzielnie.

W roku 1946 przedszkole upaństwowiono, jednak siostry pracowały w nim nadal, gdyż mieściło się w budynku, stanowiącym własność Zgromadzenia. W 1957 r. władze państwowe przeniosły przedszkolew inne miejsce i pozbawiły siostry możliwości dalszej pracy w nim. Po 30 latach, czyli w 1987 r., na skutek zaistniałych zmian politycznych, Zgromadzenie mogło wznowić działalność przedszkola.

Nasz dom w Pułtusku to piękna i duża kamienica, którą do roku 2012 zamieszkiwali jeszcze lokatorzy. Staraniem i trudem wielu Sióstr a także ogromnej życzliwości obecnego Pana Burmistrza, od listopada tegoż roku opuścił nas już ostatni mieszkaniec a wraz z tym ważnym momentem, rozpoczęły się ostatnie remonty. W tej chwili dysponujemy trzema salami zajęć dla grup: maluszki, średniaki i starszaki, mamy jadalnię, kuchnię, pokój socjalny, hol, gabinet Dyrektora i inne pomieszczenia niezbędne do dobrego funkcjonowania. W naszym przedszkolu obecnie pracuje 14 osób a naszych pociech mamy 60. Dyrektorem przedszkola jest s. Iwona, wychowawczyniami są siostry i osoby świeckie. Kuchnią i prowadzeniem całej dokumentacji (HACCAP) zajmuje się s. Barbara, rodzice są bardzo szczęśliwi, że ich dzieci są dobrze i zdrowo karmione. Prowadzimy chór przedszkolny, rytmikę, język angielski, logopedię, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia artystyczno – plastyczne, uczestniczymy w różnych konkursach i same takie organizujemy.

W pracy stawiamy sobie za cel wychowywanie dzieci w duchu wartości katolickich. Służy temu wzajemny szacunek, codzienna modlitwa wspólnoty przedszkola, poznawanie prawd wiary na katechezie, również przeżywanie świąt i uroczystości podczas Roku Liturgicznego. Jednocześnie staramy się o dobrą współpracę z rodzinami naszych wychowanków, udostępniamy im literaturę związaną z wychowaniem, włączamy w różne inicjatywy, we wspólne świętowanie.

Staramy się by w miłej, sprzyjającej wychowaniu atmosferze dzieci rozwijały również swoje zdolności intelektualne.W przedszkolu W tym celu dobieramy odpowiednie programy nauczania. Efektem naszej pracy są dobre wyniki, jakie dzieci osiągają po przejściu do szkoły podstawowej oraz pochwały zdobywane podczas różnych imprez organizowanych w Pułtusku.

Pragniemy, aby dzieci w naszym przedszkolu wspaniale się bawiły, spokojnie i bezpiecznie przeżywały swoje dzieciństwo, uczyły się miłości Boga, i tego jak być małymi apostołami Jezusa wobec rodziców, rodzeństwa i kolegów.

 

Więcej zdjęć możesz oglądać w GALERII

 

Znajdź nas na FACEBOOK'U

Adres

PRZEDSZKOLE im. ŚWIĘTEJ RODZINY
ul. Kościuszki 17/10
06-100 PUŁTUSK
tel. +48 (23) 692 62 39

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl