1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kochane Siostry Wspólnoty „Fiat”!

W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny będziemy dziękować Bogu za wielki DAR, który otrzymała ludzkość w Osobie pokornej Służebnicy z Nazaretu. Dla Was jest Ona szczególną Patronką oraz Mistrzynią w przyjmowaniu Miłości i niesieniu Jej jako źródła Życia w swoje środowisko.

 

Życzę, by droga naszej Matki z Jezusem w Duchu Świętym pokrywała się na wielu odcinkach z Waszą. A idąc za myślą Papieża Franciszka zawartą w „Evangelii Gaudium” radujmy się faktem, że to „Ona dała się prowadzić Duchowi na drodze wiary, ku przeznaczeniu służby i płodności. Dlatego ku Niej kierujemy spojrzenie, by pomogła nam głosić orędzie zbawienia, i aby nowi uczniowie stawali się ewangelizatorami. (...) Jest Tą, której serce przeniknął miecz, Tą która rozumie wszystkie cierpienia. Jako matka wszystkich, jest znakiem nadziei dla ludów cierpiących bóle rodzenia, dopóki nie pojawi się sprawiedliwość. Jest misjonarką zbliżającą się do nas, by nam towarzyszyć w życiu, otwierając serca na wiarę swoim macierzyńskim uczuciem. (...) Idzie z nami, walczy razem z nami i szerzy nieustannie bliskość Bożej miłości”.

Ojciec św. podkreśla, że „Maryja umie rozpoznawać ślady Ducha Bożego w wielkich wydarzeniach, a także w tych, które wydają się niedostrzegalne. Kontempluje tajemnice Boga w świecie, w dziejach i w życiu codziennym każdego i wszystkich. Jest niewiastą modlącą się i pracującą w Nazarecie, i jest również naszą Panią uczynności, która opuszcza swoje miasteczko, by «z pośpiechem» (Łk 1, 39) pomóc innym”. Zatem wpatrzone w Nią prośmy z ufnością razem z Piotrem naszych czasów, by również w naszym życiu spełniała się obietnica Zmartwychwstałego: «Oto czynię wszystko nowe» (Ap 21, 5):

Dziewico i Matko, Maryjo,Zwiastowanie, Carl Heinrich Bloch, 1834 – 1890

Ty, któraś pod tchnieniem Ducha

przyjęła Słowo życia
w głębi Twej pokornej wiary,

całkowicie oddana Odwiecznemu,
pomóż nam wypowiedzieć nasze «tak»
wobec pilnej potrzeby, jak nigdy dotąd naglącej,
by wszędzie rozległa się Dobra Nowina o Jezusie. (...).

Ty, któraś stała wytrwale pod Krzyżem
z niewzruszoną wiarą
i otrzymałaś radosną nowinę zmartwychwstania,
któraś zgromadziła uczniów w oczekiwaniu na Ducha Świętego,
by narodził się ewangelizujący Kościół.

Wyproś nam dziś nowy zapał zmartwychwstałych,
by nieść wszystkim Ewangelię życia
zwyciężającą śmierć.
Daj nam świętą odwagę szukania nowych dróg,
aby dotarł do wszystkich
dar piękna, które nie zaniknie. (...).

Gwiazdo nowej ewangelizacji,
pomóż nam zajaśnieć świadectwem komunii,
służby, żarliwej i ofiarnej wiary,
sprawiedliwości i miłości do ubogich,
aby radość Ewangelii
dotarła aż po krańce ziemi,
i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła.
Matko żywej Ewangelii,
źródło radości dla maluczkich,
módl się za nami.

Amen. Alleluja!”

                   W duchowej jedności przeżywania Patronalnego święta –                                                                                            

                                                                     s. Krystyna

 

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl