1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Poznać Pana w tajemnicy Jego męki i zmartwychwstania

NAŁĘCZÓW – W wielkopostny weekend, od 4 do 6 kwietnia 2014 r. w Domu Rekolekcyjnym "Promień" w Nałęczowie odbyły się kolejne Rekolekcje Biblijne pod hasłem “Odkrywanie Jezusa z Ewangelią św. Marka”. Prowadził je ks. prof. Mirosław Wróbel - biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

W oparciu o przekaz Św. Marka Ewangelisty starał się pomóc uczestnikom rekolekcji w osobistym spotkaniu z Jezusem. Każdy mógł usłyszał na nowo najważniejsze pytania Zbawiciela: “Za kogo mnie uważasz? Kim jestem dla ciebie? Czy jesteś gotów ze mną wiele wycierpieć? Czy nie zapominasz o niebie?”

Przyjęcie prawdy o Jezusie, który sam jest dla nas Dobrą Nowiną, to zgoda na wypełnienie woli Ojca prowadzącej przez śmierć do zmartwychwstania. Jeśli uczynimy Jezusa Panem naszej codzienności, On - pokorny Baranek, tryufujący w chwale na drzewie krzyża, wprowadzi nas do Nowego Jeruzalem, gdzie doświadczymy pokoju Jego wiecznego królowania.

Poznawanie Jezusa w czasie wspólnej Eucharystii, konferencji, adoracji Najświetszego Sakramentu, dzielenia się owocami przyjętego Słowa Bożego, było udziałem 24 uczestników.
W rekolekcjach uczestniczyło 11 sióstr Służek NMP Niepokalanej, mieszkańcy Nałęczowa, kuracjusze oraz osoby przybyłe z Lublina.

s. EK

Grupa rekolekcyjna

Zapowiedzi wydarzeń

This category don't have any products

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl