1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

darowizny

Trwając w wielkim dziękczynieniu...

GRODNO (Białoruś) - Trwając w wielkim dziękczynieniu Bogu za życie i naukę ojca Honorata, jako duchowe córki (siostry służki ze wspólnoty w Grodnie) wraz z młodzieżą, przynaglone potrzebą serca, wyruszyłyśmy odwiedzić dwie wiejskie parafie diecezji Grodzieńskiej

 Były to: Mała Brzostowica ( 10 września) i Wielka Brzostowica (29 października)

Przez wspólny różaniec, Eucharystię, udział w Liturgii Słowa Bożego, referat głoszony przez siostry i akatyst o bł. Honoracie, śpiewany przez młodzież z parafii Grodno-Augustówek, przybliżyłyśmy ludowi wiejskiemu bogactwo życia wewnętrznego i apostolskiego bł. Honorata - całkowicie zakorzenionego w Bogu. Ubogacając innych, po tym trudzie apostołowania wracałyśmy do domów z sercami pełnymi zachwytu, radości i szczęścia. Świadectwo wiary ludu wiejskiego stało się naszym bogactwem i na odwrót.

s. Luda

 

HONORATIANUM zaprasza…

Ja nie mogę. On może. Pozwolę Mu…

Ogarnij się! Czas na rekolekcje!…

Szaweł i jego życiowa droga... Rekolekcje biblijne w Nałęczowie…

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl