1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Szaweł i jego życiowa droga z ciemności do światłości

NAŁĘCZÓW - Pod takim tytułem w dniach 19-21 stycznia 2018 r. odbyły się w Domu Rekolekcyjnym PROMIEŃ w Nałęczowie rekolekcje biblijne, którym przewodniczył ks. prof. Mirosław Wróbel - biblista z KUL. Tym razem uczestnicy mieli okazję wsłuchiwać się w przesłanie i aktualność Listów św. Pawła.

 

To właśnie Apostoł Narodów będzie towarzyszył tegorocznym, rekolekcyjnym zamyśleniem w PROMIENIU. Styczniowy, mroźny weekend zgromadził kilkunastoosobową grupę osób rozmiłowanych w Słowie Bożym, z wiarą pochylających się nad natchnionym tekstem i czerpiących obficie ze skarbca biblijnej mądrości.

W piątkowy wieczór uczestnicy mieli okazję bliżej poznać i trochę zaprzyjaźnić się ze św. Pawłem. Żyd z pokolenia Beniamina, a jednocześnie obywatel rzymski, starannie wykształcony u Gamaliela w Jerozolimie według doktryny faryzejskiej. Dla niego Bóg jest wszystkim i służy Mu z absolutną lojalnością – z początku zacięty prześladowca młodego Kościoła chrześcijańskiego i człowiek zamieszany w zamordowanie św. Szczepana, a potem gorliwy wyznawca Chrystusa. Pasjonat o płomiennej duszy, człowiek, który bez zastrzeżeń poświęca się ideałowi religijnemu – najpierw prześladując tych, których uważał za heretyków, a potem przepowiadając Chrystusa, kiedy zrozumiał, że tylko w Nim jest zbawienie. To właśnie epizod pod Damaszkiem całkowicie zaważył na życiu św. Pawła, gdzie Chrystus ukazał mu prawdziwość wiary chrześcijańskiej i posłał do pogan. Od tego momentu Paweł całe swoje życie poświęca Chrystusowi, który go „zdobył”.

W sobotnie przedpołudnie odbyły się dwie kolejne konferencje. Święty Paweł wyznawca Chrystusa w kontekście świata żydowskiego, greckiego i rzymskiego - to tytuł pierwszego spotkania. Miłość jako motor przemiany życia Apostoła Narodów - to myśl wiodąca drugiego spotkania ze św. Pawłem i jego Hymnem o miłości zawartym w Liście do Koryntian. Po południu był czas na ponowne zatrzymanie się i medytację usłyszanego Słowa Bożego. Jedni czynili to przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, inni na spacerze. Klamrą łączącą powyższe konferencje była egzegeza fragmentu Listu do Filipian, w którym św. Paweł wyraża Bogu swoje dziękczynienie: Modlitwa dziękczynna jako motyw radości św. Pawła (Flp 3,1-5). Medytacja nad fragmentami Listów św. Pawła, adoracja Najświętszego Sakramentu, milczenie pozwalające na przedłużony dialog z Bogiem tworzyło wyjątkowy klimat tego spotkania.

Zwieńczeniem rekolekcyjnego czasu było wieczorne spotkanie w sali konferencyjnej, gdzie uczestnicy mieli okazję zadawać pytania prowadzącemu i podzielić się owocami przemyśleń tekstów biblijnych. Świadectwa uczestników raz jeszcze pokazały jak ważne jest w naszym życiu zgłębianie Bożego Słowa i w Jego świetle odczytywanie swojej codzienności.

JM

Zapowiedzi wydarzeń

O, GDYBYŚ ZNAŁA DAR BOŻY! Sesja weekendowa w Mariówce…

STAŃ SIĘ TWÓRCĄ SWOJEJ ODZIEŻY! Kurs Kroju i Szycia w Mariówce…

HONORATIANUM zaprasza…

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl