1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Z Gietrzwałdu do Mariówki

MARIÓWKA - W słoneczne poniedziałkowe popołudnie, dnia 28 maja br. w kaplicy naszego domu generalnego w Mariówce, miała miejsce niecodzienna uroczystość – wprowadzenie relikwii drzewa klonu, na którym, w roku 1877, w Gietrzwałdzie, objawiła się Matka Boża.

 

Uroczystość poprzedzona została trzydniowym duchowym przygotowaniem. W kolejne wieczory wsłuchiwałyśmy się na nowo w przesłanie z Gietrzwałdu dotykając początków naszego zgromadzenia powołanego do życia w Kościele przez bł. Honorata Koźmińskiego, pod wpływem objawień w Gietrzwałdzie. Naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zawierzałyśmy Jezusowi adorowanemu w Najświętszym Sakramencie.

Sama uroczystość wprowadzenia relikwii miała miejsce w godzinach popołudniowych dnia 28 maja. Przewodniczył jej delegat kustosza sanktuarium w Gietrzwałdzie, ks. Jarosław Klimczyk CRL wraz z ks. Kanonikiem Stanisławem Traczyńskim z Przysuchy i ks. Kazimierzem Spólnym, kapelanem domu generalnego w Mariówce. Uroczystość zgromadziła przedstawicielki zarządów prowincjalnych prowincji polskich naszego zgromadzenia, siostry służki z czterech wspólnot mariowskich oraz przedstawicielki okolicznych domów zgromadzenia. Gośćmi specjalnymi byli, przybyli z Gietrzwałdu - wspomniany już ks. Jarosław Klimczyk, brat Jarosław Marynowski CRL, pani Sylwia Powierża, dyrektor domu pielgrzyma św. Jana Pawła II w Gietrzwałdzie i dwie spośród trzech pracujących tam sióstr służek – Dorota i Anna. Nie zabrakło też pacjentów Dzieła Pomocy Chorym PROMIEŃ w Mariówce.

W uroczystej procesji, przy śpiewie pieśni o Matce Bożej z Gietrzwałdu, został wniesiony relikwiarz z cząstką tego klonu, na którym przed 141 laty objawiła się Maryja Niepokalana. W komentarzu towarzyszącym procesji słyszeliśmy: „Mianem relikwii określa się cząstki doczesnych szczątków świętych lub błogosławionych, jak również przedmioty, z którymi się stykali lub które przybliżają wydarzenie, w których miało miejsce spotkanie Boga z człowiekiem. Oddając cześć relikwiom Kościół czci jednak samego Boga za wielkie rzeczy, jakich dokonał przez świętych i błogosławionych, których prowadził ku uświęceniu siebie i innych. Relikwie same w sobie nie mają mocy, ale Bóg może przez nie działać przez wzgląd na osobistą świętość osoby związanej z nimi, a zawsze jest to działanie dla umocnienia naszej wiary. Relikwie drzewa klonu objawień Matki Bożej, które dziś przyjmujemy pozwalają przybliżyć niezwykłe wydarzenia, jakie miały miejsce ponad 140 lat temu w Gietrzwałdzie. Umieszczona wewnątrz relikwiarza cząstka drewna stanowi pozostałość po drzewie klonu, na którym Najświętsza Maryja Panna Niepokalana objawiała się ponad 160 razy od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Gietrzwałd to jedyne w Polsce i jedno z 12 na świecie, miejsce objawień Najświętszej Maryi Panny – oficjalnie uznanych przez władzę kościelną. Według relacji wizjonerek: Justyny Szafryńskiej i Sługi Bożej Barbary Samulowskiej, w czasie trwania objawień klon był oświetlony niezwykłą jasnością, a chorzy używający płótna położonego na jego konarze lub liści z tego drzewa – dzięki łasce Bożej - odzyskiwali zdrowie. Niech ten wielki dar, jaki dziś otrzymujemy w znaku relikwii pomoże nam odnowić w sobie głęboką wiarę w moc łaski Bożej, pragnienie coraz gorliwszego naśladowania Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, zgłębiania jej gietrzwałdzkiego orędzia, a nade wszystko niech przybliża nas do Boga, który jest źródłem i szczytem świętości”.

Następnie został pobłogosławiony relikwiarz poprzedzony modlitwą kapłana: „Boże, któryś nakazał Mojżeszowi ze szlachetnego drzewa wykonać skrzynię obitą złotą blachą, i umieścić w niej złote naczynie z manną niebieską oraz tablice przykazań napisane Twoją mocą, pokornie Cię prosimy, abyś ten relikwiarz, wykonany dla przechowywania świętych relikwii drzewa klonu, na którym objawiła się Najświętsza Maryja Panna Niepokalana w Gietrzwałdzie, zechciał pobłogosławić i poświęcić. Spraw, aby wszyscy, którzy czcząc je będą zwracali się do Ciebie o zdrowie, wszelką pomoc i Twoje błogosławieństwo zostali wysłuchani i cieszyli się darami Twojej łaski. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen”.

Po poświęceniu relikwiarza odśpiewana została litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej a po niej rozpoczęła się uroczysta Eucharystia. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Jarosław Klimczyk CRL. Na zakończenie każdy z uczestników liturgii mógł oddać cześć relikwiom przez ich ucałowanie i – dzięki sympatycznemu pomysłowi ks. Jarosława - otrzymać liść klonu z drzewa, które dzisiaj słyszy szmer źródełka w Gietrzwałdzie, pobłogosławionego przez Maryję pod koniec objawień.

Ufamy głęboko, że obecność tej małej cząsteczki klonu będzie nas jeszcze intensywniej niż dotąd odnosić do początków naszego zgromadzenia, ożywiać i odnawiać nasz charyzmat, pomnażać pasję upodabniania się do Chrystusa na wzór Niepokalanej i pomagać oddychać słowami Maryi usłyszanymi w Gietrzwadzie: „Odmawiajcie gorliwie różaniec” oraz „ Nie smućcie się się, bo ja zawsze będę przy was”.

  

Zapowiedzi wydarzeń

STAŃ SIĘ TWÓRCĄ SWOJEJ ODZIEŻY! Kurs Kroju i Szycia w Mariówce…

Wieczory sztuki filmowej w Mariówce…

HONORATIANUM zaprasza…

7-10 II - Niepokalana ogarnia - rekolekcje dla kobiet w wieku 17-30 lat…

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl