1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

"Ja zawsze jestem z wami"

BIAŁY DUNAJEC – Dnia 27 maja 2018 roku w Białym Dunajcu, gdzie od ponad 60 lat pracują Siostry Służki, ksiądz biskup Jan Szkodoń, podczas wizytacji kanonicznej parafii, poświęcił kapliczkę na posesji sióstr. Pomysł upamiętnienia 140 rocznicy objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej zrodził się siostrom w ubiegłym roku.

Parafianie z Białego Dunajca i miejscowi kapłani chętnie włączyli się w jego realizację, czyli budowę kapliczki. Znaleźli się darczyńcy, wykonawcy i tacy, którzy swoją modlitwą towarzyszyli powstawaniu tego miejsca kultu Matki Bożej. Bezpośrednim przygotowaniem do aktu poświęcenia była Nowenna Pompejańska, podjęta przez kilkudziesięcioosobową grupę. Przez 54 dni parafianie gromadzili się przy kapliczce na modlitwie różańcowej, by wspólnie odmówić jedną część Różańca, a pozostałe dwie odmawiali sami w domach. W poświęceniu kapliczki uczestniczyła m. Maria Floryn pochodząca z Białego Dunajca, siostry z Sandomierza: przełożona prowincji M. Seliga i zastępczyni M. Baran, s. G. Dycha oraz cała domowa Wspólnota.

Usytuowanie kapliczki przed domem sióstr sprawia, że jest dobrze widoczna. Zatem wszyscy przechodzący główną drogą w Białym Dunajcu, miejscowi i liczni turyści, będą mogli zatrzymać się i spojrzeć na Maryję. Jak zaznaczył w słowie przy poświęceniu ksiądz biskup, zauważą dwa jakże istotne napisy, zawierające prośbę wyrażoną przez Maryję w Gietrzwałdzie w 1878 roku:” Odmawiajcie gorliwie Różaniec” i obietnicę naszej Matki: „Ja zawsze jestem z wami”. Siostry mają nadzieję, że przeniesienie kultu objawień Maryi z północy na południe Polski, z Gietrzwałdu do Białego Dunajca zaowocuje licznymi łaskami w sercach ludzi.        s. M.S.

Zapowiedzi wydarzeń

STAŃ SIĘ TWÓRCĄ SWOJEJ ODZIEŻY! Kurs Kroju i Szycia w Mariówce…

Wieczory sztuki filmowej w Mariówce…

HONORATIANUM zaprasza…

7-10 II - Niepokalana ogarnia - rekolekcje dla kobiet w wieku 17-30 lat…

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl