1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

banerdarowizna

XX Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN

Dnia 12 lipca br. w domu generalnym zgromadzenia Służek NMPN, w Mariówce, rozpoczyna obrady XX Kapituła Generalna, której temat brzmi: „Wspólnota domowa miejscem poszukiwania woli Bożej, wytrwałego rozwijania miłości siostrzanej i misji apostolskiej”.

Tak określona tematyka Kapituły Generalnej pragnie ożywić świadomość, że szczególnym zadaniem w Zgromadzeniu staje się troska o wspólnoty domowe, poprzez które wypełnia ono swoją misję.

Dokument Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Posługa władzy i posłuszeństwo podkreśla: „Świętość i misja urzeczywistniają się we wspólnocie, gdyż w niej i przez nią uobecnia się Zmartwychwstały Pan, czyniąc ją świętą i uświęcając jej relacje. (…) We współczesnej atmosferze świętość wspólnotowa jest świadectwem bardziej przekonywającym niż świadectwo jednostki; ukazuje bowiem odwieczną wartość jedności jako daru, pozostawionego nam przez Pana Jezusa” (nr 19).

Dnia 16 lipca br. Kapituła Generalna dokona również wyboru Przełożonej Generalnej i jej Rady na kolejne sześć lat.

Módlmy się serdecznie, aby światło Bożego Ducha prowadziło siostry zebrane na kapitule generalnej i pokazywało całemu zgromadzeniu drogi duchowej odnowy i jego owocnej misji w Kościele.

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl