1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Niepokonalne w Panu

MARIÓWKA - PONIEWIEŻ (LITWA)  W tym roku Matka Boża Anielska zgromadziła nas 2 sierpnia w Mariowskiej Porcjunkuli, by wraz z s. Marleną Małecką i s. Anną Eiżvertina przeżywać moment ich wieczystych zaślubin z Chrystusem. W tym samym dniu w Pniewieżu na zawsze swoje "Tak" Jezusowi powiedziała także s. Tatjana Lazarenko.

 

Uroczystej Mszy Świętej w kaplicy domu generalnego w Mariówce, w której wzięły liczny udział siostry, rodziny sióstr składających wieczyste śluby oraz zaproszeni goście - przewodniczył J.E. Ks. Abp Zbigniew Stankiewicz - Metropolita Rygi. Koncelebrowali- Ksiądz Kapelan Kazimierz Spólny oraz Kapłani zaproszeni przez Siostry – Anie i Marlenę .

W homilii Ks. Arcybiskup podkreślał piękno chrześcijańskiego życia oraz rolę Sióstr jako świadków, których tak bardzo potrzebuje obecny świat. Zwracając się do Sióstr, które chwilę później miały złożyć swą wieczystą profesję, zapewnił je, że trwając w Bogu, w Jego Słowie, są niepokonalne i nic ich nie odłączy od Jego miłości. W ciepłych słowach zwrócił się także do Rodzin i gości przybyłych na tę uroczystość, dziękując im za dar złożony Zgromadzeniu i Kościołowi, w osobach Sióstr Marleny i Anny.

Otoczone modlitwą, w podniosłej atmosferze, obie Siostry odpowiedziały Chrystusowi na Jego miłość. Na wieki.

 

Tego samego dnia, w domu prowincjalnym zgromadzenia w Poniewieżu (Litwa) i o tej samej godzinie, tyle że czasu litewskiego, złożyła śluby wieczyste śluby zakonne s. Tatjana Lazarenko. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz biskup Linas Vodopjanovas OFM, ordynariusz diecezji Poniewieżskiej.

Oto relacja samej siostry Tatjany:

Na tę Uroczystość zebrały się siostry praktycznie z całej Prowincji, przybyło 3 bliskich mi kapłanów, moja rodzina, przyjaciele, oraz spora grupa zaprzyjaźnionych z siostrami dziewcząt, które przygotowały program artystyczny.

Nawiązując do święta Matki Bożej Anielskiej z Porcunkuli Ksiądz Biskup w swojej homilii zaznaczył, że poświęcić swe życie dla Pana Boga to nic innego jak żyć Ewangelią. Za wzór stawił Świętego Franciszka, który za każdym razem, gdy potrzebował odpowiedzi od Pana Boga co ma czynić, otwierał Pismo Święte. Zachęcał, aby mieć serce otwarte na Boga w każdej sytuacji życiowej, bo to jest właśnie droga dla osób Jemu poświęconych.

To niezapomniany dla mnie dzień, w którym Bóg – Ojciec Niebieski i Dawca świętych zamiarów zaślubił mnie Swojemu Synowi. Przez całą Uroczystość moje serce wołało „Oto jestem Twoja i to już na wieki”. Tego dnia Boski Oblubieniec nie szczędził swoich darów.

Zapowiedzi wydarzeń

This category don't have any products

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl