1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Uwielbienie Boga w 140 rocznicę powstania Zgromadzenia

MARIÓWKA - W niedzielę 7 października w domu generalnym w Mariówce dziękowałyśmy Panu Bogu za powołanie przed stu czterdziestu laty do życia w Kościele naszego Zgromadzenia. Złączone ze wszystkich wspólnot mariowskich w kaplicy przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, zanosiłyśmy najpierw nasze dziękczynienie przez ręce Niepokalanej Matki.

 

Jako Służki Maryi chcemy ciągle na nowo odkrywać światło wiary, którym oświecona była Niepokalana. Jego blask przenika do nas szczególnie z Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Ojcu Honoratowi Koźmińskiemu, naszemu Założycielowi zależało bardzo, aby odpowiadać na apel Maryi i wypełniać Wolę Bożą zawartą w tych Objawieniach. Rok po Objawieniach w Gietrzwałdzie 7.10.1878 roku, powstało nasze Zgromadzenie, które jako fundatorkę czci Niepokalaną Matkę. W modlitwie Różańcowej składałyśmy pragnienia, aby zawsze dać się prowadzić Maryi drogą zaufania i miłości.

Pełnią dziękczynienia była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem ordynariusza diecezji radomskiej Ks. Biskupa Henryka Tomasika. W koncelebrze uczestniczyli ks. dr Tomasz Herc i ks. dr Kazimierz Kurek. Modlili się także z nami Ks. Biskup Józef Zawitkowski, Ks. Kapelan Kazimierz Spólny oraz Kapłani – kuracjusze i inni pacjenci ośrodka Promień.

W homilii Ksiądz Biskup, zaznaczył, że dane nam na ten czas teksty niedzielnej Liturgii Słowa podkreślają indywidualne powołanie człowieka, aby być obrazem Boga Stwórcy. Zachęcają także do relacji oraz budowania wspólnoty na wzór Trójcy Najświętszej. Naszym wzorem jest Chrystus. Stajemy się do niego podobni, gdy budujemy wspólnotę, ale także bardziej, gdy jesteśmy gotowi do ofiary, a nawet cierpienia. Przywołując nauczanie Jana Pawła II podjął myśl, że Chrystus, karmiąc nas swoim Słowem odnosi się do naszego początku, dotyka pragnień serca i wskazuje cel życia – Zmartwychwstanie w Nim. Wskazał też na wymiar życia, o którym mówi Chrystusa w słowach dzisiejszej Ewangelii: „…Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego.” (Mk 10,2-16).

Nawiązując do naszego jubileuszowego święta Ksiądz Biskup powiedział, że my również dzisiaj odwołujemy się do początku – najpierw do roku 1877 czyli Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Zapewnienie Maryi : „Nie smućcie się, ja zawsze będę przy was” doprowadziło młode dziewczęta, wraz z towarzyszącym im w duchowej drodze O. Honoratem, do założenia Zgromadzenia w dniu 7.10.1878, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Na początku w sercach pierwszych sióstr była wiara szczera, gotowa, aby iść i pomagać ludowi polskiemu kochać Boga. Była też odpowiedzialność za życie w duchowym wymiarze, podążania za Chrystusem drogą ofiary i czerpania siły i mocy z Jego Zmartwychwstania. Ksiądz Biskup zachęcił, abyśmy patrzyły dziś na nasz początek w sercach i naszą drogę życia. W ręce Maryi składamy pragnienia, aby nasza postawa wiary była ufna, dziecięca i aby rzeczywiście być obrazem Boga dla innych.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii Przełożona generalna m. Mirosława Grunt po słowach podziękowania Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Henrykowi Tomasikowi, zwróciła się z serdeczną prośbą o poświęcenie figury Matki Bożej zamieszczonej przed frontonem domu. Figura jest wotum naszej wdzięczności z okazji 140 rocznicy Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Po błogosławieństwie kończącym Eucharystię udaliśmy się wraz Księdzem Biskupem przed figurę Matki Bożej. Naszą wspólną, dziękczynną modlitwę zakończyliśmy ufnym wołaniem do Maryi:

„ Gietrzwałdzka Pani do Syna prowadź nas.

     Ucz nas miłości, pokój daj,

     Gietrzwałdzka Pani! „

  s. LK

Zapowiedzi wydarzeń

Kurs kroju i szycia w Mariówce. Nowa edycja…

Spotkania Wspólnoty SOS w roku 2020…

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl