1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Chcieli nas zakopać, nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem. Żołnierze wyklęci

WYSZKÓW -   W dniu 18 listopada 2018 r. w Sanktuarium Św. Rodziny w Wyszkowie, miała miejsce niezwykła uroczystość. Odsłonięto pomnik poświęcony bohaterom podziemia antykomunistycznego i wszystkim walczącym o niepodległość naszej Ojczyzny.

Miejsce to zostało wyróżnione ziemią z powązkowskiej „Łączki”, a całe wydarzenie objęte patronatem Prezydenta RP Pana Andrzej Dudy.

Wydarzenie to zapisuje się również w historii naszego Zgromadzenia, gdyż autorką pomnika jest nasza siostra Urszula Sępkowska, która na prośbę kustosza i proboszcza sanktuarium podjęła się wykonania projektu.

Uroczystość zainaugurowała Msza Św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył Ks. Bp. Stanisław Stefanek z towarzyszącymi kapłanami, min: proboszczem parafii ks. Kazimierzem Wądołowskim, diecezjalnym duszpasterzem rodzin ks. Jackiem Kotowskim, kapelanem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL ks. Tomaszem Trzaską, ks. prof. Włodzimierzem Gałazką. Uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości: dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. Wiesław Kukuła, dowódca Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Andrzej Wasielewski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Krzysztof Szwagrzyk, burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, żołnierz podziemia antykomunistycznego i zarazem więzień katowni Urzędu Bezpieczeństwa (UB) kpt. Marian Czajkowski, mieszkańcy Wyszkowa i okolic. Orkiestra wojskowa zadbała o oprawę muzyczną nadając całej ceremonii podniosły wyraz. List erekcyjny odsłonięcia i poświęcenia pomnika odczytał płk Dariusz Sobotka a poświadczyli go własnym podpisem najważniejsi goście.

Odsłonięcia pomnika dokonał kpt. Marian Czajkowski, zaś Ks. Bp. Stanisław Stefanek pomnik poświęcił. Pod pomnikiem została wmurowana kapsuła czasu zawierająca ziemię z „dołów śmierci”, w których znaleziono szczątki Żołnierzy Wyklętych, akt erekcyjny odsłonięcia pomnika, kopię dokumentu patronatu nad uroczystością Prezydenta RP. Padło wiele ważnych słów, odczytano apel poległych, odśpiewano hymny, wykonano salwę honorową wojska polskiego, delegacje złożyły kwiaty, orkiestra odegrała Pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego... tak wzniosłymi akcentami zakończono uroczystości ku czci bohaterów poległych za wolną Polskę.

Siostra Urszula Sępkowska autorka pomnika, na tle bryły czerwonego piaskowca umieściła płaskorzeźbę z brązu, z której wyłania się sylwetka orła wzbijającego się do lotu. Jednym skrzydłem orzeł wydostaje się nieomal z powierzchni ukazując niezłomną siłę i męstwo. Drugie skrzydło ukazane jest w formie łanu zboża, symbolu polskiej ziemi, przywiązania do wiary, tradycji a nade wszystko łan zboża ukazuje dojrzały plon ofiary życia polskich bohaterów, które „dziś” możemy zbierać w wolnym kraju - w nawiązaniu do cytatu znajdującego się na płycie powyżej wizerunku orła: „CHCIELI NAS ZAKOPAĆ, NIE WIEDZIELI, ŻE JESTEŚMY ZIARNEM. ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”. Poniżej, na pozostałej części płyty znajduje się dedykacja, okoliczności i czas powstania monumentu: „W HOŁDZIE BOHATEROM PODZIEMIA ANTYKOMUNISTYCZNEGO I WSZYSTKIM ŻOŁNIERZOM WALCZĄCYM O NIEPODLEGŁOŚĆ NASZEJ OJCZYZNY, W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, 11 LISTOPADA 2018”.

Znamienny okazuje się być fakt, iż realizacja projektu dokonała się w naszych piwnicach – obecnie pracowni, w których przed laty mieściła się katownia UB – a więc historia zatoczyła koło. Wciąż żywo brzmi w naszych sercach pamięć i modlitwa za Tych Niezłomnych Bohaterów, którzy także w naszym domu przed laty doznawali kaźni. Da Bóg, że również historia piwnic naszego domu przy ul. Wojska Polskiego w Łomży zostanie odsłonięta.

Hołd, który oddajemy naszym bohaterom jest dowodem na to, że ziarna te wciąż rosną i wydają plon…..rosną w wolnej dziś Polsce, rosną w naszej tradycji, rozsianych miejscach pamięci, rosną w naszej młodzieży i dzieciach, rosną w przesuwanych paciorkach różańca naszych bliskich, babć i dziadków i naszej wierze…rosną w końcu w nas, którzy trwamy i pamiętamy o nich z wdzięcznością. Niech ten wzrost nieustannie trwa!

US, MW

 

ZOBACZ WIĘCEJ

TAKŻE TUTAJ

 

 

Zapowiedzi wydarzeń

Uroczystości na Św. Krzyżu. Ważna informacja…

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl