1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

„Miejcie żywą wiarę Bożą i spełniajcie wiernie powinności wasze…"

ROKICIE -… i bądźcie spokojne, że wytrwacie i nikt wam nie zaszkodzi, bo Bóg będzie z wami i łaską swoją towarzyszyć wam będzie, i bronić, i oświecać, i ratować”. (bł. O. Honorat Koźmiński).  Dnia 25 listopada 2018 r . w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Siostry Służki wraz z całą parafią świętowały 100-lecie obecności w Rokiciu w diecezji płockiej.

 

Gdy 100 lat temu Polska rodziła się do życia po 123 latach niewoli, 20 km od Płocka na prawym brzegu Wisły w malowniczej wsi – Rokicie, rodziła się do życia nowa wspólnota służek. Historia Domu Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Rokiciu rozpoczyna się od sympatycznej (jak ją określają kroniki domu) postaci s. Bronisławy Jadwigi Rościszewskiej – ziemianki. Wniosła ona do Zgromadzenia w posagu rozległy majątek ziemski. Administrację nad majątkiem Rokicie jako własnością Zgromadzenia siostry objęły 1 lipca 1919 r. Od samego początku dom przeznaczony został na dom emerytalny dla sióstr. Najpierw był to dom pw. Wspomożenia NMP; od 1948 r. aż do dziś - dom pw. Najświętszego Serca Jezusowego.

Na przestrzeni stu lat siostry przeżywały duchowy i liczebny rozwój, radość z pięknej i owocnej pracy. Siostry nie tylko zajmowały się gospodarstwem rolnym i domowym. Prowadziły kursy wieczorowe, katechizowały młodzież, zorganizowały w domu przedszkole dla 20 dzieci, opiekowały się chorymi i ubogimi w sąsiednich wioskach. Siostry pracowały w kościele parafialnym jako zakrystianki, organistki; pomagały na plebanii. Nieobce było Siostrom prześladowanie, wysiedlenie, obóz, ciężka praca, cierpienie: w 1941 roku wywiezione zostały na blisko miesiąc do tzw. obozu przejściowego w Działdowie; w 1950 r. posiadłość została zabrana na PGR. Dom oddany w latach 90-tych musiał przejść remont kapitalny. Przez sto lat w Rokiciu swój dom miały setki sióstr, gdzie „kochały Maryję i służyły Jej wiernie”, zgodnie z hasłem naszego Zgromadzenia. Ponad sto pięćdziesiąt pozostało tu na zawsze znajdując na cmentarzu parafialnym miejsce, gdzie czekają na zmartwychwstanie. Spoczywa tu także druga z kolei, a pierwsza potwierdzona przez kapitułę generalną przełożona generalna Zgromadzenia Matka Paulina Lisiecka.

Siostry z wiarą w sercu i modlitwą na ustach codziennie wypełniały i nadal wypełniają swoje posłannictwo w środowisku, w które mocno wrosły. Dlatego właśnie 25 listopada 2018 r . w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Siostry Służki wraz z całą parafią świętowały 100-lecie obecności w Rokiciu.

Siostry rozpoczęły świętowanie rano w kaplicy domowej. Eucharystię sprawował Ks. Proboszcz Bogdan Zalewski. Eucharystia w kościele parafialnym pod przewodnictwem Ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego, który wygłosił wzruszające kazanie - miała bardzo uroczysty charakter. Z domu generalnego w Mariówce przybyły przełożona generalna Matka Mirosława Grunt, jej zastępczyni s. Lidia Janowska i radna generalna s. Teresa Szymczyk; z domu prowincjalnego w Płocku – przełożona prowincjalna Iwona Chojnacka wraz z zarządem, oraz siostry, które teraz stanowią i w przeszłości należały do wspólnoty w Rokiciu. Licznie przybyli Parafianie z Rokicia, Rębielina, Murzynowa, Uniejewa, Więcławic, Myśliborzyc i na czele z Ks. Proboszczem zadbali o każdy szczegół. (Zresztą – już dzień wcześniej drzwi domu Sióstr się nie zamykały: siostry otrzymały kilka ciast i okazały tort). Kościół tonął w kwiatach; była orkiestra dęta z Sobowa i drużyna młodzieżowa Ochotniczej Straży Pożarnej z Siecienia. Podziękowania i gratulacje składali: rada parafialna, przyjaciel sióstr - ks. Andrzej Fabisiak, wójt - pan Andrzej Dwojnych w imieniu sołtysów wiosek, radnych z gminy Brudzeń Duży i radnych z powiatu płockiego. Największą niespodzianką była tablica pamiątkowa ufundowana przez Ks. Proboszcza Bogdana Zalewskiego i Parafian, którą odsłoniła S. Przełożona Iwona Chojnacka, a poświęcił ks. Biskup Roman Marcinkowski. Na koniec S. Iwona Chojnacka serdecznie podziękowała Bogu za dar osób, które towarzyszą nam na drodze naszej posługi, za tych, którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg tej pięknej uroczystości: za Ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego, za Ks. Proboszcza Bogdana Zalewskiego i wszystkich kapłanów, za przyjaciół, parafian, dobrodziejów i ofiarodawców. Przez Matczyne serce Maryi oddała Chrystusowi Królowi Wszechświata naszą misję i obecność na tej ziemi. Dodała, że wszystkich tu obecnych i każdą osobę, która będzie nam dana na naszej drodze posługi dla Kościoła, obejmiemy codzienną modlitwą różańcową.

s. Agnieszka O.

Świadectwo s. Urszuli

Na jubileusz w Rokiciu jechałam, by choć trochę pomóc w przygotowaniach. Nie sądziłam, że otrzymam o wiele więcej niż dam...

W tych dniach działo się tam wiele. Pomoc ludzi, otwarte serca parafian, serdeczne słowa, a w sam dzień jubileuszu – podniosła atmosfera, uroczysta Msza Święta, słowa wdzięczności, goście... Mnie jednak poruszył inny moment, ukryty w sercu tego miejsca.

Tego dnia, o godzinie 7 rano w kaplicy tego domu dane mi było uczestniczyć we Mszy Świętej, wraz ze Wspólnotą Sióstr z Rokicia. Odprawiał ją ksiądz Proboszcz. Bez orkiestry, gości i przemówień. Nie zapomnę wspólnie wyśpiewanych słów: „Chwała na wysokości Bogu”. Ten śpiew, ta modlitwa, przenikała całe nasze Zgromadzenie, każdy rok, gdy Siostry żyły z Bogiem pod rokickim dachem, każdą osobę i wydarzenie związane z tą parafią. Nie miałam wątpliwości, że całe niebo jest tam z nami. I te starsze Siostry, które pokorą, cichością i miłością w oczach świadczą o Bogu, z którym są tak bardzo zżyte...

Z wdzięcznością, podziwem i radością w sercu słuchałam słów kazania o tym, jak wielkim darem dla parafii Siostry były i są nadal. Zrozumiałam, że nasza historia jest piękna, choć często przeniknięta cierpieniem i trudnymi chwilami. Z niejednego oka podczas tej Eucharystii poleciała niejedna łza...

Dla mnie jako młodej siostry, przygotowującej się do złożenia ślubów wieczystych, były to chwile bardzo wzruszające, a jednocześnie budujące moją wiarę i powołanie. Dziękuję Bogu za to, że powołał mnie do NASZEGO Zgromadzenia i że mogę być Służką.

I znowu mogę powiedzieć, że Pan dał mi Siostry...

Dziękuję za ich świadectwo, które zapisało się w moim sercu.

 

Zapowiedzi wydarzeń

This category don't have any products

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl