1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

„BLIŻEJ – PEŁNA ŁĄCZNOŚĆ” – warsztaty dla ojców

KOBYŁKA - W sobotę12 stycznia br., z inicjatywy s. Dyrektor Barbary Dubyk, Katolickie Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce gościło u siebie p. Artura Wesołowskiego – prowadzącego warsztaty dla ojców – „BLIŻEJ – pełna łączność”. Inicjatywa ta spotkała się z zainteresowaniem kilkunastu mężczyzn gotowych do rozwijania u siebie postawy świadomego ojcostwa.

 

Podjęte warsztaty stanowią element wiodącego dziś w Europie Programu Tato.Net skierowanego do mężczyzn, inspirującego ich do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Misją Tato.Net jest realizacja projektów adresowanych do całych rodzin, tak aby budować rodziny silne obecnością ojca, jak również współpraca z organizacjami oraz instytucjami społecznymi, którym przyświeca wartość promowania kultury odpowiedzialnego ojcostwa potrzebnego dziś wielu dzieciom dotkniętym brakiem ojcowskiej troski.

Paulina Mazur

Nauczycielka z Katolickiego Publicznego Przedszkola

im. Św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce

Zapowiedzi wydarzeń

Uroczystości na Św. Krzyżu. Ważna informacja…

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl