1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Duchowość Zgromadzenia

niepokalana

 

Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej jest instytutem zakonnym na prawie papieskim. Członkinie zobowiazują się publicznym ślubem do zachowania trzech rad ewangelicznych, prowadzą życie wspólne i oddaja się działalności apostolskiej. Nie noszą jednolitego stroju.

Chcemy oddawać chwałę Bogu swoim życiem konsekrowanym pośród świata, włączać się w zbawczą misję Chrystusa, zwłaszcza poprzez pracę w środowisku wiejskim. Zjednoczone we wspólnocie siostrzanej pragniemy służyć bliżnim naśladując Chrystusa, który "przyszedł, aby służyć", oraz Maryję, Służebnicę Pańską.

Naszą duchowość charakteryzują trzy elementy: duch Maryjny, duch franciszkański i duch służby.

Duch Maryjny

Codziennie wpatrujemy się w Niepokalaną Służebnicę Pańską i razem z Nią wsłuchujemy się w Słowo, by jak Ona odpowiadać Bogu "TAK". Ojciec Honorat wskazał Ją nam jako wzór życia całkowicie ukrytego z Chrystusem w Bogu, a zarazem w pełni zaangażowanego w dzieło zbawienia świata.

Niepokalana Fundatorka

Jesteśmy Służkami Niepokalanej. Tak nas nazwał Założyciel - bł. o. Honorat Koźmiński, wyjaśniając:

"Okazją zaś do tego zawiązku były Objawienia Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej uczynione w tym czasie wiejskim dziewczętom w Gietrzwałdzie (...) dlatego też Służkami Niepokalanej się nazwały".

Chcąc zrozumieć Niepokalane Poczęcie u Jego źródła, trzeba cofnąć się dopierwszego zamysłu Stwórcy."Bóg - pisze św. Paweł Apostoł - wybrał nas..., abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego Obliczem".

Różaniec

Niepokalaną Patronkę Zgromadzenia czczimy również poprzez odpowiadanie na Jej wezwania, m.in. odmawiamy codziennie różaniec, prowadzimy kółka Żywego Różańca, świętujemy Jej wspomnienia liturgiczne.

Różaniec, z którym wiążą się początki naszego Zgromadzenia jest modlitwą, która prowadzi nas w szkole Maryi od modlitwy ustnej do medytacji zbawczych tajemnic życia Jezusa, a wreszcie do kontemplacji, modlitwy odpoczynku w Sercu Boga, prostego spojrzenia w wierze na Osobę Chrystusa, który rodzi się, naucza, umiera i zmartwychwstaje, dając nam udział w misterium swojego Boskiego życia.

Duch franciszkański

Zgromadzenie Sióstr Służek należy do wielkiej rodziny franciszkańskiej. Święty Franciszek z Asyżu, rozmiłowany w człowieczeństwie Chrystusa i życiu Niepokalanej Matki, jest naszym Ojcem i Mistrzem. Ożywione jego wiarą i żarliwością, chcemy wiernie odczytywać Ewangelię i swoją postawą dawać świadectwo Chrystusowi we współczesnym świecie. Z naszym Serafickim Ojcem z Asyżu chcemy iść przez życie w postawie radości, prostoty, pokoju i dobra.

Duch służby

Wpatrując się w obecną wśród nas MIŁOŚĆ Jezusa, który jest w nas, w Chlebie i w ubogich, uczymy się Jego postawy. Udziela się nam według swojego planu, my z kolei według Jego woli pragniemy udzielać się Jemu. Tajemnica służby! Ale to także szkoła patrzenia i słuchania... Maryja z Nazaretu rozpoczęła ten cykl długich lekcji wskazując drogę dla nas wszystkich. Usłyszała, odpowiedziała pozytywnie i poszła ze Słowem i Ciałem do człowieka... z intencją bezinteresownej służby.

Służba w ukryciu

Życie Maryi, pełne tajemnic Bożych, było jednocześnie proste i zwyczajne w oczach ludzi. Staramy się naśladować Maryję w wypełnianiu naszego posłannictwa i - tak jak Ona - w ukryciu przeżywać swoje powołanie do wyłącznej służby Bożej. (por. Konstytucje, 14)

herb2

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl