1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - święto Wspólnoty Apostolskiej FIAT

FIAT – niech się stanie. Od takich słów rozpoczął Bóg dzieło stworzenia. I stały się – światłość, ziemia, słońce i gwiazdy… i człowiek. U początku dzieła odkupienia również stoi FIAT – niech mi się stanie. Wypowiada je Maryja, cała otwarta na Słowo, które przynosi anioł. I Słowo staje się Ciałem.

 

Tegoroczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada w samym środku Wielkiego Postu, pośrodku dni, w których kontemplując nieskończoną, zbawiającą miłość Boga, jesteśmy zaproszeni do przemiany serca, do zwrócenia się ku postawie Maryi, ku Jej FIAT, ku przyjęciu tego, co nam ofiarowuje Zbawiciel.

Tę drogę maryjnego niech mi się stanie, przyjmuje za swoją, istniejąca przy naszym Zgromadzeniu, Wspólnota Apostolska FIAT. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest jej świętem patronalnym. W klimacie tej uroczystości, dwie członkinie wspólnoty – Aneta i Marysia – podejmują nowy etap drogi formacji w duchu maryjnego FIAT. Radując się z nimi, prośmy Pana, aby stawiając kolejne kroki na drodze wiary, wyznaczane tajemnicami Różańca Świętego, żyły radością zjednoczenia z Maryją i przekazywały innym radość życia Słowem Pana na co dzień.

Zapowiedzi wydarzeń

Kurs kroju i szycia w Mariówce. Nowa edycja…

Spotkania Wspólnoty SOS w roku 2020…

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl