1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dni utkane Miłością

dni57kwietniaMARIÓWKA - Wątek, osnowa, włókno, tkactwo... Czy są to pojęcia kojarzące się z dniami skupienia dla dziewcząt u sióstr zakonnych? Jak najbardziej! W weekend 5-7 kwietnia 2019 r. w ciepłym i kameralnym gronie dwunastu współtowarzyszek, pod duchowym przewodnictwem

s. Aleksandry Nowak i s. Katarzyny Smętkiewicz, miałam ogromną przyjemność uczestniczenia w Bożej szkole tkania własnego życia i historii rękami Stwórcy. Tytuł tego wydarzenia- ,,Historia Miłością utkana”, sugeruje bowiem fakt, którego zgłębiania podjęłyśmy się pod opieką Ducha Świętego i trwającej w subtelnym ukryciu Maryi. Fakt ten mówi, że Bóg jest naszym Ojcem, Kreatorem osobistej historii każdej ze swych córek, której chce uszyć najpiękniejszy strój świętości, w niepowtarzalny sposób, jak przeplata się nici wątku i osnowy, będące w naszym życiu ciągiem prac, trudów, relacji. Mogłyśmy dostrzec, że w taki sposób sam Chrystus nadaje rangę świętości naszej szarej codzienności.

Od piątku do niedzieli odkrywałyśmy nasze indywidualne wzory powołania, misternie tworzone na tle okoliczności, w jakich żyjemy. To Bóg jest Dawcą barw i kształtów, wzrostu i siły, potrzebnej, by nie cofać się na danym etapie drogi, ale biec ku górze i być świadkiem wiary. W czasie modlitwy Jego Słowem przepełnionym miłością i odpowiedziami na stawiane pytania, słuchając konferencji głoszonych przez s. Olę i podjadając przygotowane na ten czas ciasteczka, jak również w momentach rekreacji, w otoczeniu piękna przyrody, kiedy to Pan Bóg mówił do naszych serc poprzez siebie nawzajem, spotkane, życzliwe osoby, natchnienia, a także w czasie śpiewu przy dźwiękach gitary, adoracji Najświętszego Sakramentu, a w końcu wspólnego dzielenia się skarbcem swojego serca, miałyśmy niepowtarzalną okazję do poznawania siebie, wyjaśniania z Panem Jezusem obrazu naszego życia, który On sam gotowy był interpretować.

Bóg jest Miłością. Każda z nas stała się obliczem tej miłości, podobnie jak oddanie, ofiarność, zapał oraz przykład Sióstr, które otaczając nas wyjątkową opieką, pomagały przełamywać opory i lęki, by w ich miejsce, mocą Ducha Świętego, mogła wstąpić nadzieja. To czas błogosławiony, święty, czas łaski i zaproszenia, będący dopiero początkiem budowania zażyłej relacji z Panem, do czego nieustannie nas wzywa.

Paulina             

          

Zapowiedzi wydarzeń

This category don't have any products

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl