1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nasze życie owocuje razem z Maryją

RYGA (Łotwa) - Dnia 28 kwietnia 2019 r. – w Niedzielę Bożego Miłosierdzie – już po raz czwarty odbyło się spotkanie formacyjne dla wspólnoty “Sercem Ogarnąć Serce”. Poprowadzili je: ks. Sławomir Płusa i siostry - Ewa Stolarek i Magdalena Kwiatkowska.

 

Jak zauważył ks. Sławomir, spotkania te każdego roku odbywają się w szczególnym dniu. Na przykład, W ubiegłym roku, na przykład, miało ono miejsce w Uroczystość Bożego Ciała. Na Łotwie procesje Eucharystyczne są organizowane w niedzielę. Z tej racji wyruszyliśmy w Eucharystycznej procesji po Kipsali – po raz pierwszy w historii tej okolicy. Natomiast w tym roku spotkaliśmy się w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Jak dobrze wiemy, przesłanie Bożego Miłosierdzia szczególnie mocno wybrzmiało w dwudziestym wieku właśnie w Polsce za pośrednictwem świętych tej ziemi – Siostry Faustyny i Jana Pawła II. I oto – nasze modlitewne spotkanie prowadzili goście z ziemi, z której to przesłanie wyszło.

W tym roku w spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób. Z tego powodu też Eucharystia była celebrowaną w naszym “wieczerniku” – w dużej Sali na górze. Część uczestników można nazwać już “stałymi”, część była po raz pierwszy. Na Eucharystii i konferencji ks. Sławomira uczestniczyła też młodzież z grupy Samuela, bo właśnie w tym dniu było też ich spotkanie.

Siostra Ewa, we prowadzeniu, podkreśliła miejsce i rolę Maryi w dziele zbawienia, czyli w objawieniu się Bożego Miłosierdzia – Ona jako Matka Miłosierdzia zawsze prowadzi nas do swego Syna. Naszą uwagę skierowała na niedalekie Wilno, gdzie w Ostrej Bramie Maryja jest czczona jako Matka Miłosierdzia.

Ks. Sławomir uzupełnił wystąpienie s. Ewy przypomnieniem o mocy modlitwy różańcowej, która też jest egzorcyzmem. Po tym wprowadzeniu włączyliśmy się we wspólny różaniec. Każdy został zaproszony, aby przynieść Bogu przez Maryję swoje radości i troski, cierpienia i bóle. Prawie każdy skorzystał ze sposobności napisania swoich intencji, które potem były na głos przeczytane przed poszczególnymi tajemnicami. Różańcowe rozmyślania pochodziły z “Dzienniczka” św. Siostry Faustyny.

Jako że pogoda była sprzyjająca – ciepła i słoneczna, obiad był przygotowany w ogrodzie. W tym czasie też wielu uczestników korzystało z sakramentu pokuty albo z modlitwy wstawienniczej ks. Sławomira.

Po obiedzie nastąpiła konferencja ks. Sławomira, w której przypomniał encyklikę św. Jana Pawła II “DIVES IN MISERICORDIA”. Na jej podstawie Ksiądz ukazał Boże Miłosierdzie w Starym i Nowym Testamencie. Bóg, wierny i miłosierny, zawiera przymierze z ludźmi. On zaprasza także nas do przymierza ze sobą. I nawet jeśli my nie jesteśmy wierni Jemu, to On zostaje wierny ze względu na obietnicę, którą nam dał. Pierwsze przymierze zostało zawarte na górze Synai, drugie – na Golgocie. To jest przymierze Krwi Jezusa Chrystusa. Ksiądz przypomniał nam to, że nie trzeba bawić się ze złym, bo on to bierze na poważnie i wchodzi w nasze życie. Przypomniał także, że grzechy drugiej osoby nie są naszą własnością, ale Jezusa Chrystusa, bo On umarł za każdego człowieka. Ks. Sławomir zaakcentował z mocą, że Bóg nigdy nie może przestać nas kochać!

Odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i nastąpiła Msza Święta. W homilii ks. Sławomir zwracając uwagę na rozstawiony baner Wspólnoty SOS, na którym jest przedstawiona Matka Boża ukazującą się w Gietrzwałdzie na klonie, porównywał nasze życie do drzewa – prawdziwie owocuje tylko wtedy, gdy jest do niego zaproszona Maryja.

Na zakończenie siostra Magda opowiedziała o balsamie przywiezionym przez prowadzących z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Każdy miał możliwość namaścić siebie tym balsamem, prosić z wiarą Pana o uzdrowienie swojego ciała i duszy, o zdrowie.

Z nadzieją na spotkanie w następnym roku,

Siostry z Rygi

Zapowiedzi wydarzeń

Kurs kroju i szycia w Mariówce. Nowa edycja…

Spotkania Wspólnoty SOS w roku 2020…

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl