1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Miłość Matki w przytuleniu krzyża

NAŁĘCZÓW - „MIŁOŚĆ MATKI W PRZYTULENIU KRZYŻA” to tytuł weekendowych rekolekcji biblijnych, które w dniach 17-19 maja 2019 r. w „Promieniu” w Nałęczowie poprowadził ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel - biblista z KUL.

 

Poszczególne rozważania dotyczyły następujących tematów:

  • Ÿ  Biblijny sens cierpienia
  • Ÿ  Cierpienie Maryi w świetle proroctwa Symeona (Łk 2, 22-35)
  • Ÿ  Ból Matki w świątyni jerozolimskiej (Łk 2, 41-52)
  • Ÿ  Maryja jako dar ukrzyżowanego Jezusa (J 19, 25-27)

Rekolekcje tradycyjnie miały charakter otwarty dla wszystkich chętnych. Skorzystały z nich osoby, które specjalnie na nie przyjechały, a także te, które przy okazji pobytu w Nałęczowie wzięły w nich udział. Włączyły się w nie także siostry z miejscowej wspólnoty.

Refleksje ks. Profesora - oparte na słowie Bożym - ukazywały głęboki i zbawczy sens cierpienia oraz Maryję jako tę, która z ufnością i oddaniem przyjmując cierpienie, stała się Współodkupicielką i Matką każdego człowieka. Osiągając chwałę nieba z Mater Dolorosa stała się Mater Gloriosa.

Uczestnicy rekolekcji podczas końcowego spotkania dały świadectwo umocnienia swojej wiary i zapatrzenia w przykład niebieskiej Matki Maryi, która z miłością przyjmowała cierpienie.

AS

Zapowiedzi wydarzeń

Kurs kroju i szycia w Mariówce. Nowa edycja…

Spotkania Wspólnoty SOS w roku 2020…

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl