1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Zatroskani o trzeźwość naszego Narodu

MARIÓWKA - Członkowie Wspólnoty Modlitwy Sercem Ogarnąć Serce „Odmawiajcie różaniec” 18 maja 2019 r. licznie przybyli do domu generalnego sióstr służek w Mariówce, aby przeżyć swoje doroczne spotkanie formacyjne.

 

Rozpoczęło się ono o godz. 10.00 i trwało do godz. 16.15.W programie były 2 konferencje, adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i czas na spowiedź, Eucharystia, wspólny obiad, popołudniowa modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia, dziesiątek różańca i ucałowanie relikwii drzewa klonu, na którym objawiła się Matka Boża w Gietrzwałdzie.

Głównym prelegentem podczas spotkania był prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Wojcieszek, który jest konsultorem Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. W przedpołudniowym wystąpieniu Pan Profesor ukazał jak na przestrzeni dziejów naszego Narodu zmieniał się jego stosunek, a tym samym jego obraz, w kwestii spożywania alkoholu. Podkreślił, że nie zawsze było tak, że „Polak – to pijak”. Jako Polacy byliśmy Narodem trzeźwym, nie nadużywającym alkoholu. Również obecnie znaczna część (nawet większość) Rodaków nadal praktykuje umiar lub abstynencję od alkoholu. Ogrom problemów sprawia nam szkodliwa mniejszość, która nie zna umiaru. Obecna sytuacja jest bardzo poważna i wymaga odpowiedzialnych działań, aby ratować Polskę przed plagą pijaństwa, alkoholizmu i innych uzależnień. Pomocą na tej drodze jest niewątpliwie powstały w 2018 roku Narodowy Program Trzeźwości, do wypełniania którego zachęcał Członków SOS ks. bp Tadeusz Bronakowski - Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, w skierowanym do nich liście.

Ksiądz Biskup napisał w nim do uczestników spotkania w Mariówce: „Zgromadziła Was tutaj chrześcijańska miłość do Chrystusa i Jego Najświętszej Matki. To właśnie miłość każe nam praktykować cnotę trzeźwości, ale również reagować na to wszystko, co zniewala naszych

bliźnich. Pragniemy nieść im konkretną pomoc w powstawaniu z różnych grzesznych nałogów, zwłaszcza pijaństwa i alkoholizmu, trwając jednocześnie na gorliwej modlitwie. Jest to wielka misja, która wymaga odwagi, zaangażowania i wytrwałości.

Tak łatwo się zniechęcić walcząc o swoją wolność wewnętrzną, czy też wolność braci i sióstr. W odpowiedzi na inicjatywy abstynenckie i trzeźwościowe można usłyszeć słowa lekceważenia, ośmieszenia, a czasami wręcz wrogości. My jednak wiemy, że nie wolno nam ustać w drodze ku trzeźwości Narodu. Pamiętamy słowa jednego z największych synów polskiej ziemi, Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego: «Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe».

Umiłowani!

Wyrażam Wam ogromną wdzięczność za trwanie w tym wielkim dziele, za Waszą codzienną pracę i osobiste świadectwo. Pragnę prosić o gorliwość w wypełnianiu zadań Narodowego Programu Trzeźwości, który ogłoszony został w ubiegłym roku. Bądźmy zjednoczeni w duchu Chrystusowej miłości we wspólnym budowaniu trzeźwej i wolnej Ojczyzny”.

W popołudniowej konferencji Pan Profesor Wojcieszek przedstawił, jak motywować ludzi uzależnionych do podjęcia leczenia, do walki z własnym nałogiem. Podał wiele budujących przykładów, kiedy i bliskim i osobom uzależnionym udało się osiągnąć sukces. Podkreślił jednak, że jest to bardzo trudny proces, często kończący się fiaskiem, ale warty podjęcia, gdyż stawką jest życie i zbawienie człowieka.

Pełnym nadziei było stwierdzenie Pana Profesora, że w ostatnich latach obserwuje się stopniowy spadek spożywania alkoholu przez młodzież,chociaż nadal poziom tego spożycia jest wysoki. Specjaliści oceniają, że jest to w głównej mierze zasługą rodziców, którzy reagują i nie pozwalają swoim dzieciom używać alkoholu. Cennym też i ważnym dla członków Wspólnoty SOS było podkreślanie przez Prelegenta czynnika duchowego w postawie człowieka wobec różnego rodzaju używek.

Profesor Wojcieszek wyraźnie zaakcentował, że według wielu badań osoby religijne, zaangażowane w życie duchowe mniej sięgają po alkohol i inne substancje uzależniające.

Coroczne spotkanie Wspólnoty SOS jest nie tylko okazją do wzajemnego poznania się, ubogacenia, wspólnej modlitwy, ale również do pogłębienia wiedzy na temat uzależnień. Jest to dzień formacji i informacji. Okazją do bardziej duchowej formacji członków Wspólnoty SOS są organizowane od 2018 roku trzydniowe rekolekcje – od czwartku do niedzieli. W zeszłym roku tematem ich była Eucharystia, w tym roku – w dniach od 2 do 5 maja – uczestnicy rekolekcji zostali zaproszeni do szkoły Maryi z Nazaretu, aby od Niej uczyć się dobrego i pięknego życia. Obydwie serie rekolekcji prowadził o. Adam Hrabia – karmelita z Piotrkowic.

Zainteresowanych troską o trzeźwość, pragnących razem z innymi modlić się o trzeźwość naszego Narodu, zapraszamy Wspólnoty SOS.

s. Ewa Stolarek – animatorka Wspólnoty SOSZapowiedzi wydarzeń

Kurs kroju i szycia w Mariówce. Nowa edycja…

Spotkania Wspólnoty SOS w roku 2020…

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl