1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Wspólnota wiary potrzebuje miejsca modlitwy

MARIÓWKA - PROMIEŃ. W dniu 6 lipca 2019 r., w I sobotę miesiąca,  w NZOZ Promień została poświęcona kaplica ośrodka, wykończone pomieszczenia mieszkalne II i III piętra oraz sklep, salon fryzjerski, księgowość, gabinet logopedii, pracownie EEG i RTG, winda.

 

Wspólne świętowanie rozpoczęła Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp Henryka Tomasika Ordynariusza diecezji radomskiej. Obecni byli także Kapłani i Siostry Przełożone Prowincjalne oraz Siostry ze wspólnot domów w Mariówce.

Ksiądz Biskup w wygłoszonej homilii nawiązywał do Kościoła jako wspólnoty wiary, której potrzebne jest miejsce modlitwy. Takim miejscem jest kaplica, w której Kościół – święte zwołanie – odpowiada i przyjmuje głos Boga. Jako przykład takiej odpowiedzi, Ksiądz Biskup ukazał postawę Abrahama, który buduje ołtarz dla Pana. Innymi przewodnikami w wierze i poznawaniu prawdy o Kościele zostali przedstawieni: św. Paweł i św. Piotr oraz św. Jan Paweł II.

Św. Paweł upomina nas: „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią?” i stawia przed nami prawdę, że Kościół jest mistycznym Ciałem Chrystusa. Św. Piotr pisze w swoim liście: „Wam, którzy wierzycie, cześć!”. Ksiądz Biskup zachęcał, by obecne czasy i różne bolesne sytuacje zaistniałe w Kościele, przeżywać głębiej, jako prawdę o cierpiącym Ciele Chrystusa.

Najlepszym wzorem do przeżywania swojego życia jest Maryja. To Ona, jak zaznaczył Kaznodzieja była zawsze z Kościołem, zwłaszcza zalęknionym, zamkniętym w Wieczerniku i oczekującym na zesłanie Ducha Świętego. Matka Najświętsza jest najściślej związana z Ciałem Chrystusa i Ona może przyprowadzić nas do Syna. Maryja Uzdrowienie Chorych może uprosić nam zdrowie duszy i ciała. Oddaje nas w opiekę Lekarza Dusz, zwłaszcza wszystkich modlących się w kaplicy w Promieniu. Tutaj, jak mówił Ksiądz Biskup możemy skierować błagania do Jezusa, aby On mógł do nas powiedzieć: „Oto jest moja Matka, to są moi bracia i siostry”.

Podczas Eucharystii dokonano poświęcenia kaplicy oraz została wręczona księga Pisma Świętego, aby było zawsze czytane w małej świątyni Promienia.

Po Mszy św., Ksiądz Biskup i wszyscy zebrani udali się w procesji, podczas której zostały poświęcone pozostałe miejsca.

Świętowanie zakończyła kolacja, spożywana w atmosferze radości i wdzięczności.

Wyrazem wdzięczności Bogu, który porusza serca ludzi dobrej woli jest „wyrosłe” na jednym z głównych korytarzy Drzewo Wdzięczności. Na jego liściach umieszczono nazwiska Dobrodziejów Promienia.

s. MS

Zapowiedzi wydarzeń

Kurs kroju i szycia w Mariówce. Nowa edycja…

Spotkania Wspólnoty SOS w roku 2020…

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl