1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

W miesiącu misyjnym wyjazd do mojej rodzinnej parafii...

MADONA (ŁOTWA)  - W tym roku urodziny Ojca Honorata, 16 października, świętowałam w rodzinnej parafii z seniorkami w Madona. Ta mała miejscowość znajduje się 150 km od Rygi. Na początku października dostałam telefon od pani, z prośbą, abym powiedziała jedną lekcję na dowolny temat.

 

Ryga. Dom główny sióstr Delegatury ŁotewskiejNa początku trochę zmieszałam się, ale zainspirowana ze strony siostry przełożonej Mariki, przygotowałam temat o naszym założycielu Ojcu Honoracie. Tak jak złożyło się kilka przyczyn na raz – opowiedzieć o Ojcu Honoracie, wydało się w sam raz. Jedną z przyczyn to niedawno po łotewsku została wydana książka “Architekt dusz”, która zajęła miejsce na łotewskich pułkach książek, wzbogacając zakres dobrej duchowej literatury. Tak samo wybrana data mówiła o wybraniu tematu i oczywiście chęć pogłębienia własnej wiedzy o życiu naszego duchowego Ojca...

            Takie spotkania służą dla duchowego wzbogacenia się i tworzenia wspólnoty. Po Mszy świętej wszyscy udają się na wspólne śniadanie w domu parafialnym, a potem następuje lekcja. Często lekcje przygotowują same seniorki, ale zapraszają także innych ludzi. W tym wszystkim bierze udział także Ksiądz z tej parafii.

            Patrząc na otwartość i serdeczne przywitanie mnie, po powrocie z Polski, na początku prezentacji zdecydowałam się powiedzieć o Mariówce i naszym Zgromadzeniu, w większości pokazując zdjęcia. Dalej opowiedziałam biografię ojca Honorata, o jego najważniejszych cechach i o jego głównych aspektach duchowości. W szczególny sposób wyróżniłam wytrwalość i zawierzenie Bogu, także wiarę, która pomogła mu wytrwać do końca.

            W przygotowaniu tej prezentacji bardzo pomogła wiedza zdobyta w nowicjacie, duchowna literatura, a także bycie w Nowym Mieście nad Pilicą, w Zakroczymiu i w cytadeli w Warszawie. To wszystko pomogło mi lepiej zrozumieć losy życiowe ojca Honorata i warunki w jakich on mieszkał. Bardzo mi pomogła także książka w rodzinnym języku “Architekt dusz”, aby lepiej zrozumieć pewne niuanse. Uważam, że ta książka jest dla łotewskiego Kościoła bardzo wielką korzyścią i mam nadzieję, że coraz bardziej tu na Łotwie poznają ojca Honorata, ale nade wszystko wielką miłość Boga, którą On rozlewa na każdego z nas, jeśli jesteśmy gotowi otworzyć swoje serca.

Myślę, że to spotkanie było dla obydwu stron bardzo wzbogacające i inspirujące. Na zakończenie ksiądz powiedział: “ To było dla mnie akurat potrzebne”! Niedawno w parafii były zmiany księży, więc dla niego i ludzi z parafii, to jest nowe wezwanie i zadanie. Mam nadzieję, że za wstawiennictwem ojca Honorata i pod natchnieniem Ducha Świętego, oni będą mogli rozwijać się tak duchowo, jak i odnowić stary kościół z zewnątrz i wewnątrz.

s. Gunta (delegatura łotewska)

Zapowiedzi wydarzeń

Kurs kroju i szycia w Mariówce. Nowa edycja…

Spotkania Wspólnoty SOS w roku 2020…

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl