1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

banerdarowizna

Uroczystości dziękczynne w Gietrzwałdzie

 

AKT ZAWIERZENIA ZGROMADZENIA

przez Przełożoną Generalną, m. Mirosławę Grunt

23 kwietnia 2017 r.

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka

Upływa 140 lat od radosnego dnia, w którym na tym świętym miejscu ukazałaś się dwóm dziewczynkom: Justynie i Barbarze, aby przypomnieć wszystkim ewangeliczne orędzie Twojego Syna. Wzywałaś do duchowej odnowy, żarliwej modlitwy i trzeźwości. Twoje główne orędzie: „Żądam, abyście codziennie odmawiali różaniec” obfitowało w symbolikę, napominanie, błogosławieństwo, ciepłe spojrzenie, kojący uśmiech, cudowne uzdrowienia. Gdy wieść o Twoich objawieniach dotarła do bł. Honorata Koźmińskiego, wyznał: „Byłbym bardzo szczęśliwy, żebym zasłużył być posłanym od Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej”. Pod ich wpływem założył nasze Zgromadzenie, nazywając Ciebie jego „Fundatorką”. Pierwsze siostry obdarowywał kartkami z różańcem gietrzwałdzkim, aby go same odmawiały i rozpowszechniały wśród ludzi w środowisku wiejskim. Twoje błogosławieństwo, Pani Gietrzwałdzka, sprawiło, że zgromadzenie z maleńkiego ziarenka „wyrosło i stało się wielkim drzewem”.

W roku dziękczynienia za osobę i dzieło bł. Honorata, my, jego duchowe córki, stajemy przed Tobą, Maryjo, pełne tych samych uczuć miłości i nadziei, jakie ożywiały niegdyś nasze pierwsze siostry, które z dumą podkreślały: „Cóż to za pociecha, jaki zaszczyt – jeśli węgielnym kamieniem Zgromadzenia jest błogosławieństwo Matki Najświętszej. Wielki spotkał nas zaszczyt, ale zarazem jakaż odpowiedzialność Zgromadzenia, aby starało się wypłacić za tyle łask i przywilejów, czcząc Najświętszą Maryję Pannę, a szczególnie Jej Niepokalane Poczęcie”.  

Matko Niepokalana, przynosimy dzisiaj do stóp Twoich naszą wdzięczność za to, że stałaś się natchnieniem dla bł. Honorata w powołaniu do istnienia naszej rodziny zakonnej. Stając na tym miejscu, gdzie zawsze błogosławisz dziękujemy, że byłaś z naszym zgromadzeniem w radosnych, bolesnych i chwalebnych tajemnicach jego dziejów. Stajemy przed Tobą pełne skruchy, w poczuciu winy, że nie wnikałyśmy głęboko w Twoje gietrzwałdzkie orędzie i jego aktualność w naszym życiu, nie zawsze też szukałyśmy nowych sposobów i dróg przekazywania go ludziom. Spojrzyj, Pani Gietrzwałdzka, okiem miłosierdzia Twego na oddane Tobie Zgromadzenie, które pragnie pozostać Twoją ewangeliczną winnicą, przynoszącą obfite owoce. Nie opuszczaj nas nawet wtedy, gdy my nie pamiętamy o Tobie tak, jak pamiętać powinnyśmy. Prowadź nas – nawet wtedy, gdy czasem nasze drogi nie są drogami Bożymi. Odnawiamy dzisiaj nasze oddanie się Twojej matczynej miłości.

           W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, zawierzamy Twojej przemożnej opiece, Pani Gietrzwałdzka, siebie, każdą z nas, każdą siostrę od najmłodszej do najstarszej, każdą prowincję, delegaturę i całe Zgromadzenie. Uproś dla nas serca całkowicie odnowione, abyśmy wzrastały w łasce ślubów zakonnych coraz bardziej jednocząc się przez miłość z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem.

Wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy z Bożą pomocą rozpaliły na nowo w swych sercach charyzmat naszego powołania. Matko Niepokalana, pomagaj nam upodabniać się do Twojego Syna, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz, aby służyć” i do Ciebie, Służebnicy Pańskiej. Wspieraj nas, abyśmy z zapałem niosły Twoje gietrzwałdzkie orędzie ludziom naszych czasów, budząc pragnienie duchowej odnowy i odkrywając wciąż na nowo ten skarb, jakim jest różaniec. Maryjo, uproś nam dar Ducha Świętego, który wszystko czyni nowe, abyśmy były mocne wiarą, radosne nadzieją, bogate w miłość, która „nie szuka swego, nie pamięta złego, wszystko znosi i wszystko przetrzyma”. Pomóż nam, abyśmy były pokorne, bo świadome własnej słabości, pełne ducha wyrzeczenia i ofiary, przeniknięte franciszkańską otwartością na ubogich, opuszczonych i uwikłanych w różne nałogi. Niech nasze myśli i słowa, modlitwy i prace, radości i cierpienia będą aktem najgłębszego poświęcenia się Bogu i Jego królestwu.

Twemu wstawiennictwu Gietrzwałdzka Pani, zawierzamy dzieła apostolskie naszego Zgromadzenia, nie tylko te zbudowane z cegieł, ale przede wszystkim w ludzkich sercach: koła Żywego Różańca, wspólnotę modlitewną Sercem ogarnąć Serce – Odmawiajcie różaniec, wspólnotę apostolską „Fiat”. Otocz je swą macierzyńską troską, wspieraj ich rozwój i pomnażaj ich owoce, by były dla ludzi znakiem miłosiernej miłości Boga. Zawierzamy Ci również znane na razie jedynie Bogu owoce apostolstwa wypraszane modlitwą i cierpieniem sióstr starszych i chorych. Matko Niepokalana, zawierzamy Ci wszystkie nasze sprawy, z którymi dziś stajemy przed Tobą, wierząc z dziecięcą ufnością, że nas wysłuchasz. Twojej troskliwości polecamy w sposób szczególny sprawę nowych powołań. Po latach obfitości powołań do Zgromadzenia doświadczamy, że żniwo niezmiennie wielkie, a robotników ciągle mało. Dlatego z niezachwianą nadzieją uciekamy się do Ciebie wierząc, że Ty wszystko u Syna możesz wyprosić. Przyjdź nam z pomocą i uproś nam kandydatki, aby Twoje Zgromadzenie mogło zostać odnowione. Maryjo, uważaj nas, swoje służki za całkowitą własność swoją, za narzędzie w Twych dłoniach na rzecz Kościoła świętego ku budowaniu królestwa Bożego. Czyń z nami, co chcesz. Pragniemy czynić w naszym życiu nie wolę własną, ale wolę Twojego Syna i Twoją.

Pani Gietrzwałdzka, zawierzamy Ci naszą przyszłość, prosząc byś nam towarzyszyła w drodze. Pragniemy wsłuchiwać się w Twoje zapewnienie: „Nie smućcie się, bo Ja zawsze będę przy was”. Te słowa nie przestają i dziś podnosić nas na duchu, zachęcając do ufnego oddania w Twoje matczyne ręce naszego życia i wszystkiego, co miłujemy w Bogu. Przyjmij, nasza najlepsza Matko, ten akt zawierzenia naszego Zgromadzenia i złóż przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

 

 Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl