1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ODDANY OJCZYŹNIE. Uroczystość z okazji 40. rocznicy śmierci sługi Bożego ks. Wincentego Granata

SANDOMIERZ. Dnia 12 grudnia 2019 r. w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła w Sandomierzu, przy grobie ks. Wincentego Granata, niezwykłego człowieka, Polaka, teologa, profesora i rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kapłana,

 

wieloletniego kapelana domu prowincjalnego Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Sandomierzu oraz wychowawcy, spowiednika i kierownika duchowego wielu sióstr, w 40. rocznicę śmierci, odbyła się modlitwa o rychłą jego beatyfikację.

W spotkaniu uczestniczyli: ordynariusz diecezji sandomierskiej bp Krzysztof Nitkiewicz, bp pomocniczy senior Edward Frankowski, księża z diecezji, wspólnota seminaryjna wraz z gronem profesorskim, siostry zakonne, mieszkańcy Sandomierza oraz Ćmielowa, miejsca pochodzenia Sługi Bożego i rodzinnej parafii oraz zaproszeni goście[1].

O godz. 1700 została sprawowana uroczysta Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Pasterza Diecezji. Na początku Eucharystii bp Krzysztof Nitkiewicz, rozpoczynając modlitwę, skierował do zebranych słowa: „Czas płynie nieuchronnie – napisał jeden z autorów – czas upływa bezszelestnie, i odpływając zaciera ślady o ludziach, o instytucjach, o całych cywilizacjach. To, co pozostaje, to jedynie pamiątki naznaczone Bożym dotykiem. Jeśli ktoś żył w jedności z Bogiem lub blisko Boga, to wszystko, co pozostawił w jakiś sposób dalej trwa. 40 lat jakie mijają od śmierci ks. Wincentego Granata mówią nam, że jego myśli, czyny przetrzymały tą próbę czasu, pewnie dlatego, że był głęboko zjednoczony z Bogiem.

Proces kanonizacyjny na etapie diecezjalnym, którego ważność stwierdziła Stolica Apostolska, uwidocznił bardziej piękno jego postaci, jakże ważnej dla Kościoła w Polsce. Dzisiaj rano [12.12.2019 r.] Ojciec święty Franciszek, na prośbę postulatora ks. Krzysztofa Ciska, pobłogosławił wszystkim, którzy są zaangażowani w starania o wyniesienie na ołtarze ks. Wincentego Granata oraz ks. Stanisława Sudoła. Niechaj obaj dalej nas inspirują wypraszając u Boga potrzebne łaski”.

Okolicznościową homilię, nawiązując do liturgii Adwentu, wygłosił ks. Adam Kopeć. „Chrystus nazywa Jana Chrzciciela największym pośród narodzonych z niewiasty. Możemy się zapytać, jakie kryterium tak wysokiej oceny przyjął Pan Jezus? Co takiego sprawiło, że Jan był wielki? To stopień otwarcia na łaskę Bożą. Nie liczył na własne możliwości i siły. Wszystko podporządkował Jezusowi i Jego dziełu.

Możemy teraz postawić sobie pytanie, co świadczy o wielkości sługi Bożego ks. prof. Wincentego Granata? Pozostawił po sobie tak wiele. Czy o tym świadczy 9-cio tomowa Dogmatyka katolicka, czy jego wielkie dzieło: Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, czy jeszcze inne książki, artykuły, które pozostawił. Mamy tą intuicję i czujemy, że ks. Granat był otwarty na działanie Bożej łaski, bardziej niż przeciętny chrześcijanin. To Bóg dokonał rzeczy niezwykłych w jego życiu, Sługa Boży pozwolił Mu działać…, oddał Mu swój czas, intelekt i możliwości. Wielkość człowieka, to stopień otwarcia się na łaskę, to Bóg w nas i przez nas dokonuje rzeczy niezwykłych”.

Na zakończenie liturgii bp Krzysztof Nitkiewicz przewodniczył modlitwie o rychłą beatyfikację przy grobie Sługi Bożego.

Po uroczystej Mszy świętej, wszyscy jej uczestnicy z kościoła seminaryjnego udali się do auli seminaryjnej, gdzie s. Halina I. Szumił wygłosiła wykład pt. „Oddany Ojczyźnie. Sługa Boży ks. Wincenty Granat”. Jej wypowiedz ukazała Sługę Bożego jako osobę ogromnie zatroskaną o dobro i pomyślność Ojczyzny. Miłość do Boga i Ojczyzny kierowała go do podejmowania na różny sposób służby Narodowi w trudnym okresie jego dziejów i wyrażała się na wiele przejawów szeroko zakrojonej działalności.

W okresie radomskim miłość do Ojczyzny i Narodu przejawiała się w pracy charytatywnej, w okresie sandomierskim i lubelskim w pracy apostolstwa trzeźwości i abstynencji, w okresie okupacji niemieckiej w udziale w tajnym nauczaniu oraz w przynależności i działalności w Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW).

W okresie lubelskim, w czasach komunizmu, jako profesora, a potem rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, miłość do Ojczyzny Sługi Bożego przejawiała się na różny sposób, szczególnie w sytuacjach trudnych jak np. w okresie rektoratu przypadły dwa jubileusze (w 1966 r. tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce, w 1968 pięćdziesięciolecia Uczelni), które wymagały ogromnej troski i poświęcenia. Nadto pamiętny marzec 1968 r., kiedy studenci protestowali i domagali się wolności polskiej kultury, powiedział do studentów, których prześladowano, że ich nie opuści. Godność studenta pokrzywdzonego, cenił bardziej niż jakiekolwiek sytuacje. Kiedy rektorzy wielu uczelni w Polsce skreślali z listy studentów osoby, które narażały się, Ksiądz Rektor dawał wszystkim skreślonym możliwość kontynuowania studiów w KUL. Przyjął wszystkich, niesprawiedliwie skreślonych z list z powodu wydarzeń marcowych roku 1968. W ten sposób najlepiej przysłużył się Polsce i Uniwersytetowi, ukazał swoim życiem autentyczne i pełne człowieczeństwo.

Po wielu latach po śmierci Księdza Rektora, 6 marca 2008 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie ks. Wincentego Granata Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz protestów w marcu 1968 roku.

Uroczystość z okazji 40. rocznicy śmierci sługi Bożego ks. Wincentego Granata była okazją do dziękczynienia Bogu za dar osoby Sługi Bożego i wspólnej modlitwy o jego rychłą beatyfikację[2].

 

Alina Słonecka

 


 

[1] Dnia 11 grudnia 2019 r. o godz. 1800 w kościele parafialnym w Ćmielowie z uczestnictwem parafian została sprawowana Msza święta o rychłą beatyfikację sługi Bożego ks. Wincentego Granata.

 

[2] Zob. https://diecezjasandomierska.pl/modlitwa-o-rychla-beatyfikacje-slugi-bozego-ks-wincentego-granata/

Zapowiedzi wydarzeń

Kurs kroju i szycia w Mariówce. Nowa edycja…

Spotkania Wspólnoty SOS w roku 2020…

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl