1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

(NIE)ZWYKŁA NIEDZIELA

Dlaczego niedziela, 26 stycznia 2020 roku była niezwykła? Po pierwsze dlatego, że każda niedziela, każdy dzień jest niezwykły. Każdy rozpoczyna się, przebiega i kończy w miłującym spojrzeniu Ojca. Niezwykłość zaś niedzieli ( 26 stycznia 2020) polega i na tym, że decyzją Ojca św. Franciszka została ogłoszona Niedzielą Słowa Bożego. Stała się pierwszą spośród dni, które każdego roku ( w III niedzielę zwykłą), szczególnie będą nas uwrażliwiać na Słowo Boże, przypominając prawdę, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim).

Dla Wspólnoty Apostolskiej FIAT, niedziela Słowa Bożego miała i tę niezwykłość, że była poprzedzona sesją formacyjną: „FIAT – według Słowa”. Przez większość weekendowego czasu w centrum naszych rozważań i modlitwy było właśnie Słowo Boże. „Jak i kiedy czytanie Słowa Bożego zamienia się w modlitwę. Od słuchania do modlitwy i od modlitwy do słuchania na głębszym poziomie” – tak brzmiał temat. Po tajemnicach Bożego Słowa prowadził nas ks. Kazimierz Stasiak SAC z Kielc.

Jako wspólnota FIAT, czerpiemy natchnienie dla naszego życia z zasłuchania Maryi w Słowo Boga i z Jej życia według tego Słowa, od chwili zwiastowania aż do końca. Chcemy z Nią i na Jej wzór słuchać, przyjmować i żyć Słowem Bożym, które Kościół kieruje do nas każdego dnia. Stąd podejmowany temat o Słowie Bożym, był dla nas bardzo ważny i bardzo przydatny.

Drugi temat spotkania formacyjnego związany był z charyzmatem zgromadzenia Służek Niepokalanej, w którym uczestniczy Wspólnota FIAT, i brzmiał: „Idea ukrytego życia konsekrowanego w świecie według myśli bł. Honorata Koźmińskiego”. Przedstawiła go nam s. Krystyna Lemańska, służka NMPN. Napełniło nas to spotkanie przekonaniem o pięknie i aktualności życia „ukrytego z Chrystusem w Bogu”, w miejscu, w którym żyjemy i pracujemy.

Wyjeżdżałyśmy z wdzięcznością Bogu, organizatorom, a szczególnie Siostrom i pracownikom Dzieła Pomocy Chorym PROMIEŃ w Mariówce, gdzie miało miejsca nasze spotkanie.

Oto niektóre podziękowania:

"Dziękuję Bogu za te piękne dni, które mogłam spędzić w Mariówce, za pokarm duchowy jakim jest Słowo Boże i to akurat w pierwszy ustanowiony przez Papieża Franciszka DZIEŃ SŁOWA BOŻEGO. Niech będzie Bóg za te dni uwielbiany". (Marysia)

"Słowa słowa, Twych ust są pokarmem dla duszy mej" . Ten refren pieśni wybrzmiewa w mym sercu wraz z wdzięcznością za Niedzielę Słowa, ale przede wszystkim za dany czas poświęcony na spotkanie ze słowem, za doświadczenie tego Słowa, które jest tak blisko, które mówi do serca.
To dar wdzięczności za bł. O.Honorata za odkrycie życia ukrytego w Bogu pośród świata. Niech Pan będzie uwielbiony i błogosławiony" . (Justyna)

"Wróciłam radosna i szczęśliwa. W sercu czuję wdzięczność Panu Jezusowi, że postawił na mojej drodze siostry Służki Niepokalanej, a szczególnie Siostrę Danusię, przez którą zapoznałam się ze wspólnotą Fiat. Od 24 do 26 stycznia w Mariówce odbyło się spotkanie formacyjne członkiń i sympatyków tej wspólnoty w którym ja również uczestniczyłam. Poznałam wspaniałe osoby: Marysię, Justynę, Jolę i Zosię. Wspólnota łączy osoby, które pragną żyć tak jak Służki Niepokalanej, tą samą duchowością, ale w świecie.
To spotkanie było poświęcone Słowu Bożemu i poprowadził je ksiądz Kazimierz, pallotyn. Na konferencjach pogłębiła się moja wiedza na temat modlitwy Słowem Bożym, które choć było już moją codzienną lekturą, stało się mi jeszcze bliższe. Święty Hieronim mówi,że nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość Chrystusa. Zrozumiałam, że czytać Słowo Boże to jeszcze mało, należy słuchać go, być mu posłusznym i żyć nim w codzienności.
Spotkanie wspólnoty Fiat było dla mnie więc czasem formacji, ale również czasem wsłuchiwania się w głos Boga na osobistej modlitwie. Pod koniec drugiego dnia na wspólnej adoracji, przed Panem, zrozumiałam, że on ma bardzo konkretny plan na moje życie i usłyszałam ciche „Pójdź za mną”. Ten głos powołania do szczególnej więzi z Panem słyszałam już wcześniej w swoim sercu, jednak teraz Pan wskazał mi wspólnotę Fiat przez którą mogę to powołanie realizować.
Po spotkaniu zostało w moim sercu wiele ciepłych wspomnień ze wspólnej modlitwy i wspólnie przeżytego czasu. Było sympatycznie, a nawet trochę rozrywkowo. Śpiewu przy akompaniamencie gitary, serdecznych rozmów przy kawie i opowiadania sobie żartów pełnych dobrego humoru na pewno nie zapomnę.
Dziękuję Panu za ten dar wspólnie spędzonych dni i powierzam Panu moje pragnienia ,aby moje serce tak jak serce Maryi było gotowe wypowiadać pokorne „Fiat” w codziennym życiu, aby było zawsze gotowe na przyjęcie woli Bożej".(Magda)

"Dziękuje Bogu za to spotkanie ,był to dla mnie czas wyjątkowy to takie wyjście na pustynię oderwanie się od spraw i trosk codziennych , a oddanie się do wyłącznej dyspozycji Boga wsłuchanie się w Jego słowa . Dziękuje Bogu za ten wspaniały czas". (Zosia).

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl