1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

FIAT z Maryją - święto Wspólnoty Apostolskiej FIAT

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE - Wraz z całym Kościołem przeżywamy dzisiaj Dzień Świętości Życia. Spoglądamy z wdzięcznością nie tylko na swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy, ale na każde poczęte życie, szczególnie tych najbardziej bezbronnych, jeszcze nienarodzonych, u których może być ono zagrożone z winy człowieka.

 

W naszym zgromadzeniu jest to także dzień duchowej łączności i modlitwy za Wspólnotę Apostolską FIAT, której Członkinie, uczestnicząc w duchu i charyzmacie Służek Niepokalanej, starają się iść przez życie w postawie FIAT, od Maryi ucząc się miłości i dyspozycyjności wobec woli Bożej. Najpierw czynem, a jeśli trzeba, także słowem, dają świadectwo zawierzenia Bogu wszędzie tam, gdzie upływa ich codzienność.

Razem z nimi stajemy przy Maryi, przy Tej, która w zwiastowaniu rozpoczęła drogę wiary od słów: Oto ja Służebnica Pańska, NIECH MI SIĘ STANIE WEDŁUG SŁOWA TWEGO – FIAT MIHI SECUNDUM VERBUM  TUUM!

Jej matczynemu sercu zawierzamy wszystkie sprawy Wspólnoty, wzrost duchowy i liczebny, a czynimy to słowami modlitwy, którą pozdrawiamy Maryję codziennie, modlitwy, która wyraża tajemnicę dzisiejszego święta.

 

 

Anioł Pański

- Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
- I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

- Oto ja Służebnica Pańska.
- Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo………

- A Słowo Ciałem się stało.
- I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo……

- Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
- abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3x)

- Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
- A światłość wiekuista niechaj im świeci
- Niech odpoczywają w pokoju wiecznym
- Amen.

Zapowiedzi wydarzeń

This category don't have any products

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl