1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Rady ewangeliczne

Czystość

04-06a Chcemy żyć obietnicą: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5,8) Czystego serca, to znaczy pełnego miłości, zdolnego do macierzyństwa duchowego. Powołanie spełnia się więc w odpowiedzialnym posługiwaniu się oczami, rękami, słowami - w świecie, który może jeszcze odnaleźć prawdziwą miłość w bezinteresownej służbie, odnaleźć duszę w oszukanym ciele... Powołanie, to cudowna bliskość, która nie zagarnia drugiego swoim przywiązaniem. Przez ślub czystości możesz i Ty być na wzór Maryi, która została wybrana i oddała się Panu. Powiedziała TAK i stała się Matką wszystkich ludzi. Jest Matką nieustannie rodzącą nas dla Boga.

Ubóstwo

footsteps copy Ubóstwo Chrystusowe objawiło się wyraźnie w dialogu: "Pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz! Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć" (Łk 9,57-58). Nie miał domu i nie miał własnego grobu. Co my na to? Zgromadzenie ma wprawdzie domy, jak miały domy i pieniądze pierwsze gminy chrześcijańskie. Jednak mogę powiedzieć, że ja nie mam domu i nie mam swoich pieniędzy. Nawet nie chcę ich mieć. To, co mogę mieć i chcę jednocześnie dawać, to Imię Jezusa - mój jedyny SKARB. Nie oczekuję również zapłaty, bo jaką mogę otrzymać od świata?

Posłuszeństwo

rece Jednakże wolność spełnia się nie tylko poprzez ślub ubóstwa, ale również posłuszeństwa. Jest bowiem wolność od "mieć" i wolność, która otwiera na pełnienie woli Ojca. Posłuszeństwo jest dla mnie przygodą szukania, możliwością całkowitego powierzenia siebie, szansą wyruszenia w drogę natychmiast, bo jestem wolna od bagażu osobistych wyborów. "Teraz" i "jutro" wziął Bóg w swoje ręce, więc w sercu mam radość i pokój.

... gdybym tysiąc razy żyła na świecie, nic bym innego nie uczyniła!

s. Krystyna Lemańska

formacja

"Winszuję Wam, że z takim świętym zapałem złożyłyście się Panu Jezusowi na całopalną ofiarę przez trzy śluby zakonne, (...) i gdybyście tysiąc razy żyły na świecie, nic innego byście nie uczyniły." bł. Honorat

Dom Generalny

Mariówka 3
26-400 PRZYSUCHA
tel. +48 48 675 17 28
 

Prowincja Płocka

Dom Prowincjalny
ul. Kościuszki 14
09- 402 PŁOCK
tel. +48 24 262 32 27

Prow. Sandomierska

Dom Prowincjalny
ul. Mickiewicza 7
27- 600 SANDOMIERZ
tel. +48 (15) 832 26 96
sanprow@poczta.onet.pl

Prowincja Siedlecka

Dom Prowincjalny
ul. Ogrodowa 16A
08-110 SIEDLCE
tel. +48 25 755 32 67
sluzki@sluzki.opoka.org.pl